ช่างเจียระไน

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
Gameicon754.gif ช่างเจียระไน
คำอธิบาย : ความสามารถในการผลิตอัญมณีในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้งาน โดยต้องมีอุปกรณ์และคู่มือการผลิต ในการผลิตแต่ละครั้ง
สายงานหาวัตถุดิบ : นักขุดหาหินอัญมณี,

ระดับสกิล 1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2442.gif
หินที่น่าสงสัย
3
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2442.gif
หินที่น่าสงสัย
3
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ระดับสกิล 2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนบลัดสโตน
1
Item1244.gif
บลัดสโตน
2
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนไพลิน
1
Item714.gif
ไพลิน
2
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ระดับสกิล 3

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนบลัดสโตน
1
Item1244.gif
บลัดสโตน
5
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนไพลิน
1
Item714.gif
ไพลิน
5
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ระดับสกิล 4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1642.gif
หินที่แปลกประหลาด
3
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1642.gif
หินที่แปลกประหลาด
3
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1642.gif
หินที่แปลกประหลาด
3
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ระดับสกิล 5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนไพฑูรย์
1
Item1245.gif
ไพฑูรย์
2
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนทัวร์มารีน
1
Item1237.gif
ทัวร์มารีน
2
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนสปิเนล
1
Item1314.gif
สปิเนล
2
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ระดับสกิล 6

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนไพฑูรย์
1
Item1245.gif
ไพฑูรย์
5
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนทัวร์มารีน
1
Item1237.gif
ทัวร์มารีน
5
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนสปิเนล
1
Item1314.gif
สปิเนล
5
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ระดับสกิล 7

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1890.gif
หินพิศวง
8
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1890.gif
หินพิศวง
8
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1890.gif
หินพิศวง
8
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ระดับสกิล 8

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนอเมทริน
1
Item1241.gif
อเมทริน
2
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนมุกดาหาร
1
Item1238.gif
มุกดาหาร
2
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนเพทาย
1
Item1240.gif
เพทาย
2
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ระดับสกิล 9

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนเพทาย
1
Item1240.gif
เพทาย
5
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนอเมทริน
1
Item1241.gif
อเมทริน
5
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนมุกดาหาร
1
Item1238.gif
มุกดาหาร
5
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ระดับสกิล 10

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1931.gif
หินลึกลับ
8
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1931.gif
หินลึกลับ
8
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1931.gif
หินลึกลับ
8
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ระดับสกิล 11

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนหยก
1
Item713.gif
หยก
2
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนเขี้ยวหนุมาน
1
Item1236.gif
เขี้ยวหนุมาน
2
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนมรกต
1
Item715.gif
มรกต
2
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ระดับสกิล 12

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนเขี้ยวหนุมาน
1
Item1236.gif
เขี้ยวหนุมาน
5
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนมรกต
1
Item715.gif
มรกต
5
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนหยก
1
Item713.gif
หยก
5
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ระดับสกิล 13

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1649.gif
หินประหลาดที่เปล่งประกาย
20
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1649.gif
หินประหลาดที่เปล่งประกาย
20
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1649.gif
หินประหลาดที่เปล่งประกาย
20
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ระดับสกิล 14

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนเพชรสีฟ้า
1
Item1315.gif
เพชรสีฟ้า
2
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนเพชรสีใส
1
Item1316.gif
เพชรสีใส
2
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนเพชรสีชมพู
1
Item1317.gif
เพชรสีชมพู
2
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ระดับสกิล 15

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนเพชรสีฟ้า
1
Item1315.gif
เพชรสีฟ้า
5
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนเพชรสีใส
1
Item1316.gif
เพชรสีใส
5
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนเพชรสีชมพู
1
Item1317.gif
เพชรสีชมพู
5
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ระดับสกิล 16

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนไพลิน
1
Item714.gif
ไพลิน
80
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนเขี้ยวหนุมาน
1
Item1236.gif
เขี้ยวหนุมาน
30
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนไพฑูรย์
1
Item1245.gif
ไพฑูรย์
80
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนมรกต
1
Item715.gif
มรกต
30
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนทัวร์มารีน
1
Item1237.gif
ทัวร์มารีน
80
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนเพชรสีฟ้า
1
Item1315.gif
เพชรสีฟ้า
12
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนสปิเนล
1
Item1314.gif
สปิเนล
80
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนเพชรสีใส
1
Item1316.gif
เพชรสีใส
12
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนเพชรสีชมพู
1
Item1317.gif
เพชรสีชมพู
12
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนมุกดาหาร
1
Item1238.gif
มุกดาหาร
30
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนเพทาย
1
Item1240.gif
เพทาย
30
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนบลัดสโตน
1
Item1244.gif
บลัดสโตน
80
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนหยก
1
Item713.gif
หยก
30
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1648.gif
คู่มือการเจียระไนอเมทริน
1
Item1241.gif
อเมทริน
30
Item1880.gif
อุปกรณ์ช่างเจียระไน
0