ช่างฟอกหนัง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
Gameicon753.gif ช่างฟอกหนัง
คำอธิบาย : ความสามารถในการผลิตหนังสัตว์ในรูปแบบต่างเพื่อใช้ในการผลิต สิ่งของต่างๆ
สายงานหาวัตถุดิบ : คนลอกหนัง,

ระดับสกิล 1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1291.gif
เศษหนังอ่อน
2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1297.gif
เศษเกล็ด
2

ระดับสกิล 2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1292.gif
แผ่นหนังอ่อน
3
Item1304.gif
เกล็ด
2
Item1248.gif
น้ำยาขัดเงาธรรมดา
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1292.gif
แผ่นหนังอ่อน
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1304.gif
เกล็ด
5

ระดับสกิล 3

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1311.gif
ม้วนหนังอ่อน
6
Item1248.gif
น้ำยาขัดเงาธรรมดา
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1303.gif
ม้วนแผ่นเกล็ด
6
Item1248.gif
น้ำยาขัดเงาธรรมดา
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1311.gif
ม้วนหนังอ่อน
3
Item1303.gif
ม้วนแผ่นเกล็ด
3
Item1248.gif
น้ำยาขัดเงาธรรมดา
1

ระดับสกิล 4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1302.gif
เศษหนังหยาบ
2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1298.gif
เศษขนนก
2

ระดับสกิล 5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1312.gif
แผ่นหนังหยาบ
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1312.gif
แผ่นหนังหยาบ
3
Item1299.gif
ขนนก
2
Item1248.gif
น้ำยาขัดเงาธรรมดา
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1299.gif
ขนนก
5

ระดับสกิล 6

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1662.gif
ม้วนหนังหยาบ
6
Item1248.gif
น้ำยาขัดเงาธรรมดา
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1662.gif
ม้วนหนังหยาบ
3
Item1296.gif
ม้วนขนนก
3
Item1248.gif
น้ำยาขัดเงาธรรมดา
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1296.gif
ม้วนขนนก
6
Item1248.gif
น้ำยาขัดเงาธรรมดา
1

ระดับสกิล 7

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1293.gif
เศษขนสัตว์
4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1301.gif
เศษใยไหม
4

ระดับสกิล 8

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1294.gif
ขนสัตว์
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1300.gif
ใยไหม
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1294.gif
ขนสัตว์
3
Item1300.gif
ใยไหม
2
Item1249.gif
น้ำยาขัดเงาชั้นกลาง
1

ระดับสกิล 9

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1295.gif
ม้วนขนสัตว์
6
Item1249.gif
น้ำยาขัดเงาชั้นกลาง
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1305.gif
ม้วนใยไหม
6
Item1249.gif
น้ำยาขัดเงาชั้นกลาง
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1295.gif
ม้วนขนสัตว์
3
Item1305.gif
ม้วนใยไหม
3
Item1249.gif
น้ำยาขัดเงาชั้นกลาง
1

ระดับสกิล 10

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1308.gif
หนังสัตว์ชั้นดี
4

ระดับสกิล 11

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1307.gif
ม้วนหนังสัตว์ชั้นดี
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1307.gif
ม้วนหนังสัตว์ชั้นดี
5
Item1249.gif
น้ำยาขัดเงาชั้นกลาง
1

ระดับสกิล 12

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1258.gif
ม้วนหนังสัตว์ชั้นดีพร้อมใช้
6
Item1249.gif
น้ำยาขัดเงาชั้นกลาง
1

ระดับสกิล 13

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1310.gif
หนังสัตว์หายาก
10

ระดับสกิล 14

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1306.gif
ม้วนหนังสัตว์หายาก
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1306.gif
ม้วนหนังสัตว์หายาก
5
Item1143.gif
น้ำยาขัดเงาชั้นดี
1

ระดับสกิล 15

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1260.gif
ม้วนหนังสัตว์หายากพร้อมใช้
6
Item1143.gif
น้ำยาขัดเงาชั้นดี
1

ระดับสกิล 16

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1255.gif
ม้วนหนังแวววาว
10
Item1252.gif
ม้วนหนังขนนก
10
Item1251.gif
ม้วนผ้าประณีต
5
Item1254.gif
ม้วนหนังพิถีพิถัน
5
Item2838.gif
ม้วนหนังสัตว์ทรงคุณค่า
2
Item1143.gif
น้ำยาขัดเงาชั้นดี
1