ช่างประกอบอาวุธและอุปกรณ์เวท

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
Gameicon758.gif ช่างประกอบอาวุธและอุปกรณ์เวท
คำอธิบาย : ความสามารถในการผลิต ไม้เท้า ธนู หน้าไม้ แส้ และอุปกรณ์เวทต่างๆ
สายงานงานแปรรูปวัตถุดิบ : ช่างไม้, ช่างเจียระไน, ช่างฟอกหนัง,
สายงานหาวัตถุดิบ : คนตัดฟืน, นักขุดหาหินอัญมณี, คนลอกหนัง,

ระดับสกิล 1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1898.gif
ไม้แปรรูปสำหรับประกอบอาวุธ
3

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1244.gif
บลัดสโตน
4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1253.gif
ม้วนหนังละเอียดอ่อน
2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบอาวุธระดับ 1
1
Item1261.gif
ชิ้นส่วนคันธนู
10
Item2167.gif
ขนแจ้
50
Item322.gif
เห็ดดับราตรี
5

ระดับสกิล 2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1898.gif
ไม้แปรรูปสำหรับประกอบอาวุธ
3

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item714.gif
ไพลิน
4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบอาวุธระดับ 1
1
Item1902.gif
ชิ้นส่วนคฑา
10
Item113.gif
กระดูก
50
Item2826.gif
ศิลาโบราณ
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1255.gif
ม้วนหนังแวววาว
2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบอาวุธระดับ 1
1
Item2857.gif
ชิ้นส่วนคมแฝก
10
Item2165.gif
หนามปลา
50
Item2812.gif
หม้อลงอาคม
5

ระดับสกิล 3

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1898.gif
ไม้แปรรูปสำหรับประกอบอาวุธ
3

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1244.gif
บลัดสโตน
2
Item714.gif
ไพลิน
2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1256.gif
ม้วนแผ่นเกล็ดโปร่งแสง
2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบอาวุธระดับ 1
1
Item1903.gif
ชิ้นส่วนไม้เท้า
10
Item87.gif
เปลือกแข็ง
50
Item2828.gif
เมล็ดต้นไม้โลก
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบอาวุธระดับ 1
1
Item2855.gif
ชิ้นส่วนปลอกแขน
10
Item533.gif
ปีกบาง
50
Item2818.gif
เข็มหมุด
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบอาวุธระดับ 1
1
Item1900.gif
ชิ้นส่วนหน้าไม้
10
Item220.gif
เขี้ยวหมาป่า
50
Item108.gif
เขี้ยวปิศาจ
5

ระดับสกิล 4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1898.gif
ไม้แปรรูปสำหรับประกอบอาวุธ
6

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1245.gif
ไพฑูรย์
8

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบอาวุธระดับ 2
1
Item1261.gif
ชิ้นส่วนคันธนู
10
Item128.gif
ปีกค้างคาว
60
Item2817.gif
เห็บ
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1259.gif
ม้วนขนนกสวยงาม
4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบอาวุธระดับ 2
1
Item2858.gif
ชิ้นส่วนลูกแก้ว
10
Item2171.gif
ปีกนกฮูก
60
Item2834.gif
ขนนกอินทรี
5

ระดับสกิล 5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1247.gif
ม้วนหนังแข็งแกร่ง
4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1898.gif
ไม้แปรรูปสำหรับประกอบอาวุธ
6

ผลผลิต

ไฟล์:Item2308.gif

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบอาวุธระดับ 2
1
Item2857.gif
ชิ้นส่วนคมแฝก
10
Item61.gif
เขาแพะ
60
Item2809.gif
เศษหน้ากากอสูร
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบอาวุธระดับ 2
1
Item1902.gif
ชิ้นส่วนคฑา
10
Item122.gif
ซี่โครง
60
Item2806.gif
ตุ๊กตาดินปั้น
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1237.gif
ทัวร์มารีน
8

ระดับสกิล 6

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1898.gif
ไม้แปรรูปสำหรับประกอบอาวุธ
6

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1314.gif
สปิเนล
8

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1252.gif
ม้วนหนังขนนก
4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบอาวุธระดับ 2
1
Item2855.gif
ชิ้นส่วนปลอกแขน
10
Item2166.gif
กระจุกขนของเจี๊ยบ
60
Item2836.gif
จอกทองคำ
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบอาวุธระดับ 2
1
Item1903.gif
ชิ้นส่วนไม้เท้า
10
Item237.gif
ใบไม้สีแดง
60
Item2805.gif
ขี้ค้างคาว
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบอาวุธระดับ 2
1
Item1900.gif
ชิ้นส่วนหน้าไม้
10
Item60.gif
กระดูกสัตว์
60
Item2807.gif
ปะการังแห้ง
5

ระดับสกิล 7

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1898.gif
ไม้แปรรูปสำหรับประกอบอาวุธ
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1240.gif
เพทาย
6

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item2845.gif
ม้วนขนสัตว์พร้อมใช้
4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบอาวุธระดับ 3
1
Item2858.gif
ชิ้นส่วนลูกแก้ว
10
Item757.gif
เศษปีกอสูรน้อย
60
Item2813.gif
สายสิญจน์
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบอาวุธระดับ 3
1
Item1261.gif
ชิ้นส่วนคันธนู
10
Item299.gif
หนังหนูตากแห้ง
60
Item2827.gif
วงแหวนศิลา
5

ระดับสกิล 8

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1241.gif
อเมทริน
6

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1251.gif
ม้วนผ้าประณีต
4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบอาวุธระดับ 3
1
Item2857.gif
ชิ้นส่วนคมแฝก
10
Item241.gif
เสื้อนักโทษใช้แล้ว
60
Item2808.gif
เศษมงกุฏ
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบอาวุธระดับ 3
1
Item1902.gif
ชิ้นส่วนคฑา
10
Item739.gif
ดวงตาแห่งไซคลอป
60
Item2822.gif
จอกเงิน
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1898.gif
ไม้แปรรูปสำหรับประกอบอาวุธ
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบอาวุธระดับ 3
1
Item2859.gif
ชิ้นส่วนแส้
10
Item298.gif
หางหนู
60
Item2816.gif
หยวกกล้วยราตรี
5

ระดับสกิล 9

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบอาวุธระดับ 3
1
Item1900.gif
ชิ้นส่วนหน้าไม้
10
Item944.gif
หนังงู
60
Item2861.gif
ขนกระต่ายอีสเตอร์
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1898.gif
ไม้แปรรูปสำหรับประกอบอาวุธ
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1238.gif
มุกดาหาร
6

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1246.gif
ม้วนผ้าไหม
4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบอาวุธระดับ 3
1
Item2855.gif
ชิ้นส่วนปลอกแขน
10
Item749.gif
กระจุกขนสีขาว
60
Item2835.gif
ใบไผ่สีทอง
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบอาวุธระดับ 3
1
Item1903.gif
ชิ้นส่วนไม้เท้า
10
Item1832.gif
ไดนาไมท์ใช้แล้ว
60
Item2846.gif
หีบเก่า
5

ระดับสกิล 10

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1898.gif
ไม้แปรรูปสำหรับประกอบอาวุธ
10

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบอาวุธระดับ 4
1
Item1261.gif
ชิ้นส่วนคันธนู
10
Item740.gif
ขนนกสีดำ
80
Item215.gif
แก่นแก่
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item713.gif
หยก
12

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบอาวุธระดับ 4
1
Item2858.gif
ชิ้นส่วนลูกแก้ว
10
Item2564.gif
หางกระเบน
80
Item2555.gif
เขี้ยวทราย
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1254.gif
ม้วนหนังพิถีพิถัน
8

ระดับสกิล 11

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1898.gif
ไม้แปรรูปสำหรับประกอบอาวุธ
10

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1236.gif
เขี้ยวหนุมาน
12

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1254.gif
ม้วนหนังพิถีพิถัน
8

ระดับสกิล 12

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1898.gif
ไม้แปรรูปสำหรับประกอบอาวุธ
10

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบอาวุธระดับ 4
1
Item2855.gif
ชิ้นส่วนปลอกแขน
10
Item748.gif
กระจุกขนสีดำ
80
Item2852.gif
รอยเท้าหมีจำศีล
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบอาวุธระดับ 4
1
Item1903.gif
ชิ้นส่วนไม้เท้า
10
Item946.gif
เล็บเสือ
80
Item1082.gif
เขี้ยวประกายเพลิง
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบอาวุธระดับ 4
1
Item1900.gif
ชิ้นส่วนหน้าไม้
10
Item2563.gif
ครีบฉลาม
80
Item766.gif
เศษดาบแห่งโตโร่
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1254.gif
ม้วนหนังพิถีพิถัน
8

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item715.gif
มรกต
12

ระดับสกิล 13

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1315.gif
เพชรสีฟ้า
12

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item2838.gif
ม้วนหนังสัตว์ทรงคุณค่า
8

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1898.gif
ไม้แปรรูปสำหรับประกอบอาวุธ
10

ระดับสกิล 14

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item2838.gif
ม้วนหนังสัตว์ทรงคุณค่า
8

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1316.gif
เพชรสีใส
12

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1898.gif
ไม้แปรรูปสำหรับประกอบอาวุธ
10

ระดับสกิล 15

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item2838.gif
ม้วนหนังสัตว์ทรงคุณค่า
8

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1317.gif
เพชรสีชมพู
12

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1898.gif
ไม้แปรรูปสำหรับประกอบอาวุธ
10

ระดับสกิล 16

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1237.gif
ทัวร์มารีน
1
Item1314.gif
สปิเนล
1
Item1240.gif
เพทาย
1
Item713.gif
หยก
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item2840.gif
ม้วนหนังโลกจารึก
3

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1236.gif
เขี้ยวหนุมาน
1
Item714.gif
ไพลิน
1
Item1317.gif
เพชรสีชมพู
1
Item1244.gif
บลัดสโตน
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item2815.gif
ไม้แปรรูปทรงพิเศษ
4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item2840.gif
ม้วนหนังโลกจารึก
3

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item1241.gif
อเมทริน
1
Item1238.gif
มุกดาหาร
1
Item715.gif
มรกต
1
Item1316.gif
เพชรสีใส
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item2815.gif
ไม้แปรรูปทรงพิเศษ
4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item2840.gif
ม้วนหนังโลกจารึก
3

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2811.gif
ถุงมือช่าง
0
Item2815.gif
ไม้แปรรูปทรงพิเศษ
4