ช่างตีเกราะ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
Gameicon755.gif ช่างตีเกราะ
คำอธิบาย : ความสามารถในการผลิตชุดเกราะ
สายงานงานแปรรูปวัตถุดิบ : ช่างฟอกหนัง, คนถลุงแร่,
สายงานหาวัตถุดิบ : คนลอกหนัง, นักขุดแร่,

ระดับสกิล 1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1867.gif
ทั่งตีเหล็กธรรมดา
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1104.gif
ดีบุก
2
Item1253.gif
ม้วนหนังละเอียดอ่อน
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 1
1
Item1891.gif
แผ่นโล่
10
Item61.gif
เขาแพะ
50
Item2828.gif
เมล็ดต้นไม้โลก
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 1
1
Item1908.gif
โครงรองเท้า
10
Item512.gif
เขี้ยวน้ำนม
50
Item108.gif
เขี้ยวปิศาจ
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1867.gif
ทั่งตีเหล็กธรรมดา
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1104.gif
ดีบุก
2
Item1253.gif
ม้วนหนังละเอียดอ่อน
1

ระดับสกิล 2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1867.gif
ทั่งตีเหล็กธรรมดา
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1104.gif
ดีบุก
2
Item1256.gif
ม้วนแผ่นเกล็ดโปร่งแสง
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1867.gif
ทั่งตีเหล็กธรรมดา
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1104.gif
ดีบุก
2
Item1256.gif
ม้วนแผ่นเกล็ดโปร่งแสง
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 1
1
Item1892.gif
โครงเกราะเบา
10
Item511.gif
เศษเปลือกไข่
50
Item2839.gif
หนังตะกวด
5

ระดับสกิล 3

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1867.gif
ทั่งตีเหล็กธรรมดา
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1104.gif
ดีบุก
2
Item1255.gif
ม้วนหนังแวววาว
1

ระดับสกิล 4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1867.gif
ทั่งตีเหล็กธรรมดา
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1114.gif
เหล็กกล้า
9
Item1247.gif
ม้วนหนังแข็งแกร่ง
2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 2
1
Item1891.gif
แผ่นโล่
10
Item122.gif
ซี่โครง
60
Item2816.gif
หยวกกล้วยราตรี
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1867.gif
ทั่งตีเหล็กธรรมดา
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1114.gif
เหล็กกล้า
9
Item1247.gif
ม้วนหนังแข็งแกร่ง
2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 2
1
Item1908.gif
โครงรองเท้า
10
Item60.gif
กระดูกสัตว์
60
Item349.gif
ดอกไม้แสงตะวัน
5

ระดับสกิล 5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1867.gif
ทั่งตีเหล็กธรรมดา
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item2844.gif
ทองแดงบริสุทธิ์
9
Item1259.gif
ม้วนขนนกสวยงาม
2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 2
1
Item1892.gif
โครงเกราะเบา
10
Item2165.gif
หนามปลา
60
Item2846.gif
หีบเก่า
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 2
1
Item2841.gif
โครงเกราะหนัก
10
Item102.gif
เล็บมังกร
60
Item2809.gif
เศษหน้ากากอสูร
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1867.gif
ทั่งตีเหล็กธรรมดา
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item2844.gif
ทองแดงบริสุทธิ์
9
Item1259.gif
ม้วนขนนกสวยงาม
2

ระดับสกิล 6

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1867.gif
ทั่งตีเหล็กธรรมดา
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1114.gif
เหล็กกล้า
5
Item2844.gif
ทองแดงบริสุทธิ์
4
Item1252.gif
ม้วนหนังขนนก
2

ระดับสกิล 7

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 3
1
Item1891.gif
แผ่นโล่
10
Item340.gif
ผ้าเตี่ยวแดง
60
Item2827.gif
วงแหวนศิลา
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1101.gif
ทั่งทอง
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1117.gif
โลหะโปร่งแสง
3
Item2845.gif
ม้วนขนสัตว์พร้อมใช้
2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 3
1
Item1908.gif
โครงรองเท้า
10
Item749.gif
กระจุกขนสีขาว
60
Item2822.gif
จอกเงิน
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1101.gif
ทั่งทอง
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1117.gif
โลหะโปร่งแสง
3
Item2845.gif
ม้วนขนสัตว์พร้อมใช้
2

ระดับสกิล 8

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1100.gif
ทั่งเงิน
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1117.gif
โลหะโปร่งแสง
3
Item1246.gif
ม้วนผ้าไหม
2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 3
1
Item2841.gif
โครงเกราะหนัก
10
Item714.gif
ไพลิน
80
Item2821.gif
ใบไผ่สีเงิน
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1100.gif
ทั่งเงิน
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1117.gif
โลหะโปร่งแสง
3
Item1246.gif
ม้วนผ้าไหม
2

ระดับสกิล 9

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1101.gif
ทั่งทอง
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1117.gif
โลหะโปร่งแสง
3
Item1251.gif
ม้วนผ้าประณีต
2

ระดับสกิล 10

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 4
1
Item1908.gif
โครงรองเท้า
10
Item298.gif
หางหนู
80
Item1831.gif
ก้ามแท้
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 4
1
Item1908.gif
โครงรองเท้า
10
Item298.gif
หางหนู
80
Item1831.gif
ก้ามแท้
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1101.gif
ทั่งทอง
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1118.gif
หินหยินหยาง
6
Item1254.gif
ม้วนหนังพิถีพิถัน
4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1101.gif
ทั่งทอง
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1118.gif
หินหยินหยาง
6
Item1254.gif
ม้วนหนังพิถีพิถัน
4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 4
1
Item1891.gif
แผ่นโล่
10
Item739.gif
ดวงตาแห่งไซคลอป
80
Item2847.gif
ตะเกียงสลับกาล
5

ระดับสกิล 11

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1100.gif
ทั่งเงิน
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1888.gif
อาดามันไทน์บริสุทธิ์
6
Item1254.gif
ม้วนหนังพิถีพิถัน
4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1100.gif
ทั่งเงิน
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1888.gif
อาดามันไทน์บริสุทธิ์
6
Item1254.gif
ม้วนหนังพิถีพิถัน
4

ระดับสกิล 12

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1100.gif
ทั่งเงิน
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1118.gif
หินหยินหยาง
3
Item1888.gif
อาดามันไทน์บริสุทธิ์
3
Item1254.gif
ม้วนหนังพิถีพิถัน
4

ระดับสกิล 13

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1101.gif
ทั่งทอง
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1889.gif
มิธริวบริสุทธิ์
5
Item2838.gif
ม้วนหนังสัตว์ทรงคุณค่า
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1101.gif
ทั่งทอง
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1889.gif
มิธริวบริสุทธิ์
5
Item2838.gif
ม้วนหนังสัตว์ทรงคุณค่า
1

ระดับสกิล 14

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1100.gif
ทั่งเงิน
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1887.gif
ฮาริเดียมบริสุทธิ์
5
Item2838.gif
ม้วนหนังสัตว์ทรงคุณค่า
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1100.gif
ทั่งเงิน
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1887.gif
ฮาริเดียมบริสุทธิ์
5
Item2838.gif
ม้วนหนังสัตว์ทรงคุณค่า
1

ระดับสกิล 15

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1101.gif
ทั่งทอง
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1887.gif
ฮาริเดียมบริสุทธิ์
3
Item1889.gif
มิธริวบริสุทธิ์
2
Item2838.gif
ม้วนหนังสัตว์ทรงคุณค่า
1

ระดับสกิล 16

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1866.gif
ทั่งมิธริว
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1372.gif
โลหะไร้สนิม
1
Item2840.gif
ม้วนหนังโลกจารึก
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1866.gif
ทั่งมิธริว
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1113.gif
หินดึกดำบรรณ์
1
Item2840.gif
ม้วนหนังโลกจารึก
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1866.gif
ทั่งมิธริว
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1372.gif
โลหะไร้สนิม
1
Item2840.gif
ม้วนหนังโลกจารึก
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1866.gif
ทั่งมิธริว
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1372.gif
โลหะไร้สนิม
1
Item2840.gif
ม้วนหนังโลกจารึก
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1866.gif
ทั่งมิธริว
0
Item1097.gif
ค้อนนายช่าง
0
Item1113.gif
หินดึกดำบรรณ์
1
Item2840.gif
ม้วนหนังโลกจารึก
1