ช่างตัดเย็บ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
Gameicon757.gif ช่างตัดเย็บ
คำอธิบาย : ความสามารถในการผลิต เสื้อผ้า, ชุดเกราะอ่อน
สายงานงานแปรรูปวัตถุดิบ : ช่างฟอกหนัง, ช่างเจียระไน,
สายงานหาวัตถุดิบ : คนลอกหนัง, นักขุดหาหินอัญมณี,

ระดับสกิล 1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 1
1
Item2864.gif
ชิ้นส่วนเสื้อ
10
Item26.gif
ใบไม้กินแล้ว
50
Item2861.gif
ขนกระต่ายอีสเตอร์
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 1
1
Item1901.gif
ชิ้นส่วนรองเท้าเบา
10
Item87.gif
เปลือกแข็ง
50
Item2837.gif
เกล็ดน้ำแข็งรูปดาว
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1635.gif
สมุดการบ้าน
1
Item294.gif
หนังครอกโคเดี้ยน
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1635.gif
สมุดการบ้าน
1
Item294.gif
หนังครอกโคเดี้ยน
1
Item2679.gif
สูตรลับอคาเดมี่
2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบตัดเย็บชิ้นส่วนเสื้อ
1
Item1253.gif
ม้วนหนังละเอียดอ่อน
1
Item1244.gif
บลัดสโตน
2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบตัดเย็บชิ้นส่วนรองเท้าเบา
1
Item1253.gif
ม้วนหนังละเอียดอ่อน
1
Item1244.gif
บลัดสโตน
2

ระดับสกิล 2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบตัดเย็บชิ้นส่วนผ้าคลุม
1
Item1255.gif
ม้วนหนังแวววาว
1
Item714.gif
ไพลิน
2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 1
1
Item1895.gif
ชิ้นส่วนผ้าคลุม
10
Item2171.gif
ปีกนกฮูก
50
Item72.gif
ก้อนผลึกไทเบอเรียมแบบมีกลิ่น
5

ระดับสกิล 3

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบตัดเย็บชิ้นส่วนหมวก
1
Item1256.gif
ม้วนแผ่นเกล็ดโปร่งแสง
1
Item1244.gif
บลัดสโตน
1
Item714.gif
ไพลิน
1

ระดับสกิล 4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบตัดเย็บชิ้นส่วนเสื้อ
1
Item1247.gif
ม้วนหนังแข็งแกร่ง
2
Item1245.gif
ไพฑูรย์
4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบตัดเย็บชิ้นส่วนรองเท้าเบา
1
Item1247.gif
ม้วนหนังแข็งแกร่ง
2
Item1245.gif
ไพฑูรย์
4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 2
1
Item2864.gif
ชิ้นส่วนเสื้อ
10
Item2166.gif
กระจุกขนของเจี๊ยบ
60
Item322.gif
เห็ดดับราตรี
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 2
1
Item1901.gif
ชิ้นส่วนรองเท้าเบา
10
Item2167.gif
ขนแจ้
60
Item24.gif
ใบไม้ของทานุกิ
5

ระดับสกิล 5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบตัดเย็บชิ้นส่วนผ้าคลุม
1
Item1259.gif
ม้วนขนนกสวยงาม
2
Item1314.gif
สปิเนล
4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 2
1
Item1895.gif
ชิ้นส่วนผ้าคลุม
10
Item128.gif
ปีกค้างคาว
60
Item2816.gif
หยวกกล้วยราตรี
5

ระดับสกิล 6

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบตัดเย็บชิ้นส่วนหมวก
1
Item1252.gif
ม้วนหนังขนนก
2
Item1237.gif
ทัวร์มารีน
4

ระดับสกิล 7

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบตัดเย็บชิ้นส่วนเสื้อ
1
Item1246.gif
ม้วนผ้าไหม
2
Item1240.gif
เพทาย
3

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 3
1
Item2864.gif
ชิ้นส่วนเสื้อ
10
Item749.gif
กระจุกขนสีขาว
60
Item2822.gif
จอกเงิน
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบตัดเย็บชิ้นส่วนรองเท้าเบา
1
Item1246.gif
ม้วนผ้าไหม
2
Item1240.gif
เพทาย
3

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 3
1
Item1901.gif
ชิ้นส่วนรองเท้าเบา
10
Item745.gif
ใบเมเปิ้ล
60
Item2834.gif
ขนนกอินทรี
5

ระดับสกิล 8

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบตัดเย็บชิ้นส่วนผ้าคลุม
1
Item2845.gif
ม้วนขนสัตว์พร้อมใช้
2
Item1238.gif
มุกดาหาร
3

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 3
1
Item1895.gif
ชิ้นส่วนผ้าคลุม
10
Item2564.gif
หางกระเบน
60
Item2853.gif
ชิ้นส่วนปีกมังกร
5

ระดับสกิล 9

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบตัดเย็บชิ้นส่วนหมวก
1
Item1251.gif
ม้วนผ้าประณีต
2
Item1241.gif
อเมทริน
3

ระดับสกิล 10

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 4
1
Item2864.gif
ชิ้นส่วนเสื้อ
10
Item298.gif
หางหนู
80
Item2916.gif
เปลือกไข่่ของมังกรปิศาจ
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบตัดเย็บชิ้นส่วนเสื้อ
1
Item1254.gif
ม้วนหนังพิถีพิถัน
4
Item713.gif
หยก
4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 4
1
Item1901.gif
ชิ้นส่วนรองเท้าเบา
10
Item944.gif
หนังงู
80
Item2854.gif
รองเท้าแก้วข้างซ้าย
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบตัดเย็บชิ้นส่วนรองเท้าเบา
1
Item1254.gif
ม้วนหนังพิถีพิถัน
4
Item713.gif
หยก
4

ระดับสกิล 11

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบประกอบชุดป้องกันระดับ 4
1
Item1895.gif
ชิ้นส่วนผ้าคลุม
10
Item292.gif
ผ้าเตี่ยว
80
Item215.gif
แก่นแก่
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบตัดเย็บชิ้นส่วนผ้าคลุม
1
Item1254.gif
ม้วนหนังพิถีพิถัน
4
Item715.gif
มรกต
4

ระดับสกิล 12

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบตัดเย็บชิ้นส่วนหมวก
1
Item1254.gif
ม้วนหนังพิถีพิถัน
4
Item1236.gif
เขี้ยวหนุมาน
4

ระดับสกิล 13

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบตัดเย็บชิ้นส่วนเสื้อ
1
Item2838.gif
ม้วนหนังสัตว์ทรงคุณค่า
3
Item1315.gif
เพชรสีฟ้า
3

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบตัดเย็บชิ้นส่วนรองเท้าเบา
1
Item2838.gif
ม้วนหนังสัตว์ทรงคุณค่า
3
Item1315.gif
เพชรสีฟ้า
3

ระดับสกิล 14

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบตัดเย็บชิ้นส่วนผ้าคลุม
1
Item2838.gif
ม้วนหนังสัตว์ทรงคุณค่า
3
Item1316.gif
เพชรสีใส
3

ระดับสกิล 15

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบตัดเย็บชิ้นส่วนหมวก
1
Item2838.gif
ม้วนหนังสัตว์ทรงคุณค่า
3
Item1317.gif
เพชรสีชมพู
3

ระดับสกิล 16

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบตัดเย็บชิ้นส่วนเสื้อ
1
Item2840.gif
ม้วนหนังโลกจารึก
1
Item1244.gif
บลัดสโตน
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบตัดเย็บชิ้นส่วนรองเท้าเบา
1
Item2840.gif
ม้วนหนังโลกจารึก
1
Item1245.gif
ไพฑูรย์
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบตัดเย็บชิ้นส่วนผ้าคลุม
1
Item2840.gif
ม้วนหนังโลกจารึก
1
Item713.gif
หยก
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item44.gif
ใบตัดเย็บชิ้นส่วนหมวก
1
Item2840.gif
ม้วนหนังโลกจารึก
1
Item1315.gif
เพชรสีฟ้า
1