จอมเวท

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
จอมเวท
Monster56.gif
Level Health Exp Races
85 9645 14020
ปิศาจ/demon
Atk MAtk Atk Range Hit
782~1089 27~34 4
292
Def Def% MDef MDef%
29 0 54
0
Flee Move Atk Element Def Element
290 12 ธาตุมืด/dark
ธาตุมืด/dark
Drop
Drop rare