คอร์รัปเซอร์ เจ้าแห่งการล่มสลาย

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
คอร์รัปเซอร์ เจ้าแห่งการล่มสลาย
Monster50.gif
Level Health Exp Races
999 1600000 2139
ปกติ/none
Atk MAtk Atk Range Hit
1800~6000 1500~2000 10
600
Def Def% MDef MDef%
200 50 100
20
Flee Move Atk Element Def Element
200 12 ปกติ/normal
ธาตุน้ำ/water
Drop

Item63.gifลูกตา(40%)
Item1060.gifสัญลักษณ์แห่งเผ่ามนุษย์(20%)
Item110.gifเอ็กซ์โตพลาสซึ่ม(80%)
Item119.gifครีบ(40%)
Item1406.gifแส้หางกระเบน(30%)
Item106.gifเมือก(50%)

Drop rare