คนถลุงแร่

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
Gameicon751.gif คนถลุงแร่
คำอธิบาย : ความสามารถในหลอมรวมแร่ ในรูปแบบต่างๆและสร้างอุปกรณ์ในการสร้างอาวุธและชุดเกราะ ต้องการคู่มือในการร่วมแร่ถึงจะสามารถใช้งานได้
สายงานหาวัตถุดิบ : นักขุดแร่,

ระดับสกิล 1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item492.gif
เศษแร่ถ่านหิน
4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2791.gif
เศษแร่ผลึกน้ำแข็ง
1
Item113.gif
กระดูก
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2791.gif
เศษแร่ผลึกน้ำแข็ง
1
Item113.gif
กระดูก
1
Item2679.gif
สูตรลับอคาเดมี่
2

ระดับสกิล 2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item493.gif
เศษแร่ดีบุก
4
Item1128.gif
ก้อนถ่านหิน
1

ระดับสกิล 3

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1129.gif
ก้อนแร่ดีบุก
5

ระดับสกิล 4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item495.gif
เศษแร่ทองแดง
4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1130.gif
เศษแร่เหล็ก
4

ระดับสกิล 5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item494.gif
ก้อนแร่เหล็ก
2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2843.gif
ก้อนแร่ทองแดง
2

ระดับสกิล 6

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1930.gif
เหล็ก
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1929.gif
ทองแดง
5

ระดับสกิล 7

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item497.gif
เศษแร่เงิน
10

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item498.gif
เศษผลึกชีวิตโลก
10

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item499.gif
เศษผลึกน้ำ
10

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item500.gif
เศษผลึกสายฟ้า
10

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item501.gif
เศษผลึกเลือดไฟ
10

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item496.gif
เศษแร่ทอง
10

ระดับสกิล 8

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1132.gif
ก้อนแร่ทอง
2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1133.gif
ก้อนแร่เงิน
2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1134.gif
ก้อนผลึกชีวิตโลก
2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1135.gif
ก้อนผลึกน้ำ
2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1136.gif
ก้อนผลึกสายฟ้า
2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1137.gif
ก้อนผลึกเลือดไฟ
2

ระดับสกิล 9

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1106.gif
ทองแท่ง
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1105.gif
เงินแท่ง
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1935.gif
ผลึกชีวิตโลก
1
Item1111.gif
ผลึกน้ำ
1
Item1112.gif
ผลึกสายฟ้า
1
Item1110.gif
ผลึกเลือดไฟ
1
Item1132.gif
ก้อนแร่ทอง
1
Item1133.gif
ก้อนแร่เงิน
1

ระดับสกิล 10

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1138.gif
เศษผลึกความมืด
10

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item503.gif
เศษผลึกศักดิ์สิทธิ์
10

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1127.gif
เศษแร่อาดามันไทน์
10

ระดับสกิล 11

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1139.gif
ก้อนผลึกศักดิ์สิทธิ์
2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1933.gif
ก้อนอาดามันไทน์
2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item502.gif
ก้อนผลึกความมืด
2

ระดับสกิล 12

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1885.gif
ผลึกความมืด
2
Item1883.gif
ผลึกศักดิ์สิทธิ์
2
Item1109.gif
อาดามันไทน์
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1109.gif
อาดามันไทน์
5

ระดับสกิล 13

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1934.gif
เศษแร่ฮาริเดียม
20

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1886.gif
เศษแร่มิธริว
20

ระดับสกิล 14

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1934.gif
ก้อนฮาริเดียม
2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item504.gif
ก้อนมิธริว
2

ระดับสกิล 15

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1108.gif
ฮาริเดียม
6

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1107.gif
มิธริว
6

ระดับสกิล 16

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1889.gif
มิธริวบริสุทธิ์
10

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1889.gif
มิธริวบริสุทธิ์
5
Item1887.gif
ฮาริเดียมบริสุทธิ์
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item1104.gif
ดีบุก
10
Item1114.gif
เหล็กกล้า
10
Item2844.gif
ทองแดงบริสุทธิ์
10
Item1117.gif
โลหะโปร่งแสง
4
Item1118.gif
หินหยินหยาง
4
Item1888.gif
อาดามันไทน์บริสุทธิ์
4