คนตัดฟืน

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
Gameicon380.gif คนตัดฟืน
สามารถตัดไม้ตามสถานที่ต่างๆได้
ใช้ทักษะในระดับปัจจุบันในแผนที่ที่ได้ไม้ตามระดับทักษะ จะได้รับ EXP การงาน
ระดับ 1 : ได้รับ ท่อนไม้เนื้ออ่อน มัดเถาวัลย์
ระดับ 2 : ได้รับ ท่อนไม้หอม มัดเถาวัลย์แบบเหนียว
ระดับ 3 : ได้รับ ท่อนไม้เนื้อแข็ง ท่อนไม้สีขาว
ระดับ 4 : ได้รับ ท่อนไม้สัก ท่อนไม้โบราณ
ระดับ 5 : ได้รับ ท่อนไม้ทอง ท่อนไม้ที่เป็นหิน

ระดับสกิล 1

ผลผลิต

Item724.gif
ท่อนไม้เนื้ออ่อน
ท่อนไม้เนื้ออ่อนที่ยังชื้นอยู่ คุณภาพไม่ค่อยดี
หาได้จาก
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่1/southern_shire/field01
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่2/southern_shire/field02
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่3/southern_shire/field03
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่4/southern_shire/field04
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่1/death_valley/field01
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่2/death_valley/field02
- ถ้ำผลึกชั้นที่1/crystal_cave/field01
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5/southern_shire/field05
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่6/southern_shire/field06
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่7/southern_shire/field07
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่8/southern_shire/field08
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่10/southern_shire/field10
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่12/southern_shire/field12
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่13/southern_shire/field13
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่7/red_cliff/field07
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่8/red_cliff/field08
- ถ้ำใต้น้ำชั้นที่1/aqua_cave/field01
- ถ้ำใต้น้ำชั้นที่5/aqua_cave/field05
- ป่าดงดิบส่วนที่1/grand_forest/field01
- ป่าดงดิบส่วนที่2/grand_forest/field02
- ป่าดงดิบส่วนที่3/grand_forest/field03
- ป่าดงดิบส่วนที่4/grand_forest/field04
- ป่าดงดิบส่วนที่5/grand_forest/field05
- ป่าดงดิบส่วนที่8/grand_forest/field08
- ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่1/ice_cave/field01
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่6/death_valley/field06
- ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field01

ผลผลิต

Item708.gif
มัดเถาวัลย์
ระยางของไม้เลื้อย ยาวและเหนียวเหมาะสำหรับนำมาใช้เป็นเชือก
หาได้จาก
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่1/southern_shire/field01
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่2/southern_shire/field02
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่3/southern_shire/field03
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่4/southern_shire/field04
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่1/death_valley/field01
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่2/death_valley/field02
- ถ้ำผลึกชั้นที่1/crystal_cave/field01
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5/southern_shire/field05
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่6/southern_shire/field06
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่7/southern_shire/field07
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่8/southern_shire/field08
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่10/southern_shire/field10
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่12/southern_shire/field12
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่13/southern_shire/field13
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่7/red_cliff/field07
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่8/red_cliff/field08
- ถ้ำใต้น้ำชั้นที่1/aqua_cave/field01
- ถ้ำใต้น้ำชั้นที่5/aqua_cave/field05
- ป่าดงดิบส่วนที่1/grand_forest/field01
- ป่าดงดิบส่วนที่2/grand_forest/field02
- ป่าดงดิบส่วนที่3/grand_forest/field03
- ป่าดงดิบส่วนที่4/grand_forest/field04
- ป่าดงดิบส่วนที่5/grand_forest/field05
- ป่าดงดิบส่วนที่8/grand_forest/field08
- ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่1/ice_cave/field01
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่6/death_valley/field06
- ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field01

ระดับสกิล 2

ผลผลิต

Item720.gif
ท่อนไม้หอม
ท่อนไม้ที่ดูแข็งแกร่งและมีกลิ่นหอม
หาได้จาก

ผลผลิต

Item707.gif
มัดเถาวัลย์แบบเหนียว
ระยางของไม้เลื้อย ยาวและเหนียวมีคุณภาพดีเหมาะสำหรับนำมาใช้เป็นเชือก
หาได้จาก

ระดับสกิล 3

ผลผลิต

Item723.gif
ท่อนไม้เนื้อแข็ง
ท่อนไม้เนื้อแข็ง แห้งและไม่หนักมาก
หาได้จาก
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่5/death_valley/field05
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่1/red_cliff/field01
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่2/red_cliff/field02
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่3/red_cliff/field03
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่4/red_cliff/field04
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่5/red_cliff/field05
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่6/red_cliff/field06
- ถ้ำใต้น้ำชั้นที่3/aqua_cave/field03
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่10/red_cliff/field10
- ป่าดงดิบส่วนที่6/grand_forest/field06
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3/southern_fort_plain/field03
- ป่าไผ่เขตที่1/windle_wood/bamboo_dun01
- ป่าไผ่เขตที่2/windle_wood/bamboo_dun02
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่4/southern_fort_plain/field04
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่5/southern_fort_plain/field05
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่6/southern_fort_plain/field06
- ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่2/ice_cave/field02
- ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่3/ice_cave/field03
- วิหารท้าวจตุรกร/jaturakon_temple/field02
- วิหารท้าวจตุรกร/jaturakon_temple/field03
- วิหารท้าวจตุรกร/jaturakon_temple/field04
- ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field02

ผลผลิต

Item722.gif
ท่อนไม้สีขาว
ไม้เนื้อดี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
หาได้จาก
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่5/death_valley/field05
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่1/red_cliff/field01
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่2/red_cliff/field02
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่3/red_cliff/field03
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่4/red_cliff/field04
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่5/red_cliff/field05
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่6/red_cliff/field06
- ถ้ำใต้น้ำชั้นที่3/aqua_cave/field03
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่10/red_cliff/field10
- ป่าดงดิบส่วนที่6/grand_forest/field06
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3/southern_fort_plain/field03
- ป่าไผ่เขตที่1/windle_wood/bamboo_dun01
- ป่าไผ่เขตที่2/windle_wood/bamboo_dun02
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่4/southern_fort_plain/field04
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่5/southern_fort_plain/field05
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่6/southern_fort_plain/field06
- ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่2/ice_cave/field02
- ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่3/ice_cave/field03
- วิหารท้าวจตุรกร/jaturakon_temple/field02
- วิหารท้าวจตุรกร/jaturakon_temple/field03
- วิหารท้าวจตุรกร/jaturakon_temple/field04
- ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field02