ก๊วน

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ปาร์ตี้ดียังไง

Party01.png

1.คนยิ่งเยอะ “คูณ” ยิ่งเยอะ

2.รายบัฟให้สมาชิกที่อยู่ใกล้โดยคลิกที่หน้าสมาชิกที่ด้านซ้ายได้เลย(หน้าจะต้องเป็นสีถึบ)


การคิด EXP คร่าวๆ

1.เลเวลของหัวตี้กับมอนห่างกันไม่เกิน 10 เลวเลได้ EXP เต็ม (ชื่อสีขาว)

2.เลเวลของหัวตี้กับมอนห่างกันไม่เกิน 20 เลเวลได้ EXP ครึ่งหนึ่ง (ชื่อสีเหลืองกับสีน้ำเงิน)

3.เลเวลของหัวต กับมอนห่างกันเกิน 20 เลเวลไม่ได้ EXP (ชื่อสีแดงกับสีเขียว)

4.สมาชิกที่สามารถแชร์ได้ต้องมีเลเวลห่างจากหัวตี้ไม่เกิน 10 เลเวล


วิธีสร้างปาร์ตี้มี 2 วิธี คือ

วิธีเปิดหน้าต่างปาร์ตี้

1. กด Alt+P เพื่อเปิดหน้าต่างปาร์ตี้

2. คลิก “สร้างปาร์ตี้”


Party02.png


วิธีใช้คำสั่ง

1.พิมพ์ /party create (ชื่อที่ต้องการ) แล้วกด Enter

Party03.png


2. จะมีข้อความว่า “สร้างปาร์ตี้สำเร็จ”

Party04.png


วิธีเพิ่มสมาชิก

1. ให้หัวหน้าคลิกขวาที่ตัวละครที่ต้องการเชิญแล้วคลิก “รับเข้า” หรือ พิมพ์ /party invite (ชื่อผู้ที่ต้องการเชิญ)

Party05.png


2.ให้ผู้ที่ถูกเชิญกด “ตกลง”

Party06.png


วิธีการเปลี่ยนหัวหน้าปาร์ตี้

1. กด Alt+P เพื่อเปิดหน้าปาร์ตี้ เลือกที่สมาชิกที่ต้องการแล้วคลิก “โอนหัวหน้า”

Party07.png


2.จะมีหน้าจอขึ้นมาใหม่ให้คลิก “ตกลง”

Party08.png


วิธีการไล่สมาชิกออกจากปาร์ตี้

ให้หัวหน้าคลิกขวาที่สมาชิกที่ต้องการแล้วคลิก “ไล่ออก” หรือพิมพ์ /party kick (ชื่อสมาชิกที่ต้องการไล่ออก)

Party09.png


วิธีออกจากปาร์ตี้

กด Alt+P เพื่อเปิดหน้าต่างปาร์ตี้ แล้วคลิก “ออกจากปาร์ตี้”

Party10.png