กูล

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
กูล
Monster30.gif
Level Health Exp Races
46 3695 2477
ปกติ/none
Atk MAtk Atk Range Hit
436~504 39~18 2
264
Def Def% MDef MDef%
29 0 43
0
Flee Move Atk Element Def Element
138 8 ปกติ/normal
ธาตุน้ำ/water
Drop

Item106.gifเมือก(50%)
Item110.gifเอ็กซ์โตพลาสซึ่ม(80%)
Item63.gifลูกตา(15%)
Item119.gifครีบ(25%)

Drop rare

Item250.gifมงกุฎครีบปลา(Star.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1026.gifแหวน(Star.png)