กว่าง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
กว่าง
Monster20.gif
Level Health Exp Races
9 592 33
แมลง/insect
Atk MAtk Atk Range Hit
184~201 51~43 2
146
Def Def% MDef MDef%
14 0 23
0
Flee Move Atk Element Def Element
41 2 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop

Item85.gifปีกแมลง(37.5%)
Item86.gifเขาด้วง(35%)
Item87.gifเปลือกแข็ง(15%)
Item84.gifหนวดแมลง(25%)

Drop rare

Item162.gifดาบโค้ง(Star.png)