กระรอกเพื่อนรัก

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
กระรอกเพื่อนรัก
Monster406.gif
Level Health Exp Races
1 115 4
สัตว์/beast
Atk MAtk Atk Range Hit
23~40 7~10 3
203
Def Def% MDef MDef%
3 0 -19
0
Flee Move Atk Element Def Element
9 12 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop
Drop rare