Home
Guide
Story
How to play
Feature
Character
Download
Webboard
Contact
 

Feature

- โลกของเกมที่มีส่วนผสานระหว่างเทคโนโลยีและเวทย์มนต์อย่างกลมกลืน
- ตัวละครรูปแบบการ์ตูน ที่ดูสดใส น่ารัก น่าชัง เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
- มีการใช้กราฟิกสามมิติ (3D Graphics) ในส่วนของ Effect ต่างๆ
- แสดงผลบนจอขนาด 800 x 600 สี 16 bits
- สามารถเล่นแบบหลายผู้เล่นผ่านเครือข่ายได้
- มีฉากกว่า 25 ฉาก
- อาวุธกว่า 10 แบบ ให้เลือกใช้
- ได้รับตัวละคร และความสามารถใหม่เมื่อบรรลุเงื่อนไขพิเศษ