GAMEINDY: Asura Online
หน้า: [1] 2 3 ... 5
ผู้เขียน หัวข้อ: แฉ!! เวลอะไรเก็บที่ไหน วิธีเก็บเลเวลและวิธีหาเงิน  (อ่าน 33273 ครั้ง)
Gu_graen
Full Member
***
กระทู้: 675


แฉ!! เวลอะไรเก็บที่ไหน วิธีเก็บเลเวลและวิธีหาเงิน
« เมื่อ: 08-11-2009, 04:26:20 »

http://up.gameindy.com/4/10487.54f21ea2.html

แผนที่ทั้งหมดในเกม

1.aqua_cave/field01  ช่วงเลเวลที่แนะนำ 14 - 26
  - ปูเสฉวนสีเขียว  เลเวล 16 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ปูเสฉวนสีเหลือง เลเวล 17 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - แองเกลอร์       เลเวล 20 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - แกสโทพ็อต     เลเวล 24 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

[2. aqua_cave/field02 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 14 - 27
  - ปูเสฉวนสีเหลือง เลเวล 17 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ปูเสฉวนสีแดง   เลเวล 18  รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ปูลม            เลเ้วล 22  รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - แกสโทพ็อต     เลเวล 24  รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน


3.aqua_cave/field03 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 18 - 35
  - แมงกะพรุน         เลเวล 25  รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - มิมิค                เลเวล 25   รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - บลัดดี้              เลเวล 26   รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แมงกะพรุนไฟ      เลเวล 26  รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - เรดคลิฟ            เลเวล 28   รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผู้พิทักษ์แห่งอาทรัม เลเวล 45  รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน


4.aqua_cave/field04 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 36 - 55
  - ผู้พิทักษ์แห่งอาทรัม  เลเวล 25  รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - กฺล                   เลเวล 25   รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - คอรัปเชอร์ เจ้าแห่งการล่มสลาย  เลเวล 999   รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

5.aqua_cave/field05 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 5 - 18
  - ปลาดาว เลเวล 8 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - วุ้นเค็ม  เลเวล 12 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - กระพง  เลเวล 15 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน


6.bangkratom_dungeon/field06a ช่วงเลเวลที่แนะนำ 45 - 55
  - งูเห่า เลเวล 45 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - วุ้นโบราณ 50 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - เสือเบงกอล 55 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน


7.bangkratom_dungeon/field06b ช่วงเลเวลที่แนะนำ 85 - 94
  - ดาร์กี้              เลเวล 84 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผีเสื้อรัตติกาล      เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผีตาโขนขมังเวทย์ เลเวล 93 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผีตาโขนตะบองลม เลเวล 95 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน


8.bangkratom_dungeon/field07a ช่วงเลเวลที่แนะนำ 85 - 94
  - ดาร์กี้              เลเวล 84 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผีเสื้อรัตติกาล      เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผีตาโขนขมังเวทย์ เลเวล 93 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผีตาโขนตะบองลม เลเวล 95 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน


9.bangkratom_dungeon/field07b ช่วงเลเวลที่แนะนำ 85 - 94
  - ดาร์กี้              เลเวล 84 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผีเสื้อรัตติกาล      เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผีตาโขนขมังเวทย์ เลเวล 93 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผีตาโขนตะบองลม เลเวล 95 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน


10.bangkratom_dungeon/field08a ช่วงเลเวลที่แนะนำ 45 - 55
  - งูเห่า เลเวล 45 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - วุ้นโบราณ 50 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - เสือเบงกอล 55 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน


11.bangkratom_dungeon/field08b ช่วงเลเวลที่แนะนำ 85 - 94
  - ดาร์กี้              เลเวล 84 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผีเสื้อรัตติกาล      เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผีตาโขนขมังเวทย์ เลเวล 93 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผีตาโขนตะบองลม เลเวล 95 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน


12.bangkratom_dungeon/field09a ช่วงเลเวลที่แนะนำ 85 - 94
  - ดาร์กี้              เลเวล 84 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผีเสื้อรัตติกาล      เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผีตาโขนขมังเวทย์ เลเวล 93 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผีตาโขนตะบองลม เลเวล 95 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน


13.bangkratom_dungeon/field09b ช่วงเลเวลที่แนะนำ 85 - 94
  - ดาร์กี้              เลเวล 84 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผีเสื้อรัตติกาล      เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผีตาโขนขมังเวทย์ เลเวล 93 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผีตาโขนตะบองลม เลเวล 95 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

14.bangkratom_dungeon/field09c ช่วงเลเวลที่แนะนำ 85 - 94
  - ดาร์กี้              เลเวล 84 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผีเสื้อรัตติกาล      เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผีตาโขนขมังเวทย์ เลเวล 93 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผีตาโขนตะบองลม เลเวล 95 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน


15.bear_cave/field01  ช่วงเลเวลที่แนะนำ 22- 33
  - เจ้าผีน้อย          เลเวล 23 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - บลัดดี้             เลเวล 26 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - บลาววู๊ฟี้          เลเวล 27 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - บราวน์กริซซี่     เลเวล 32 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ลาร์วา            เลเวล 32 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - กรงเล็บพิฆาต ชิกฺร่า เลเวล 50 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน


16.bear_cave/field02  ช่วงเลเวลที่แนะนำ 22- 33
  - เจ้าผีน้อย          เลเวล 23 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - บลัดดี้             เลเวล 26 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - บลาววู๊ฟี้          เลเวล 27 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - บราวน์กริซซี่     เลเวล 32 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ลาร์วา            เลเวล 32 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน


17.catacomb/field01 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 39 - 52
  - แมงมุมกินศพ     เลเวล 42 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - นักโทษผีดิบ      เลเวล 48 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - วุ้นปิศาจ          เลเวล 49 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

18.catacomb/field02 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 39 - 52
  - แมงมุมกินศพ     เลเวล 42 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผีเด็ก             เลเวล 45 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - นักโทษผีดิบ      เลเวล 48 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - วุ้นปิศาจ          เลเวล 49 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - อัศวินปิศาจดูลาฮาน เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

19.crystal_cave/field01 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 13 - 28
  - วุ้น ทาร์     เลเวล 18 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ลูกโทรลล์   เลเวล 22 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - แบตตี้       เลเวล 23 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
 
20.crystal_cave/field02 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 20 - 32
  - วุ้น ทาร์     เลเวล 18 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ลูกโทรลล์   เลเวล 22 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - แบตตี้       เลเวล 23 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

21.crystal_cave/field03 ช่วงเลเวลที่แนะนำ  42 - 54
  - ผู้รับใช้แห่ง เคออสติค    เลเวล 44 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผู้เฝ้ามองแห่ง เคออสติค  เลเวล 45 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โล่ปิศาจ                  เลเวล 52 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - เคออสติค เจ้าแห่งหายนะ เลเวล 999  รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
 
22.crystal_cave/field04 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 13 - 28
  - วุ้น ทาร์    เลเวล 18 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - แองเกลอร์  เลเวล 20 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - แบตตี้      เลเวล 23 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

23.culvert/field01 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 36 - 54
  - แมงมุมกินศพ                  เลเวล 44 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - หนูท่อ                         เลเวล 44 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ทหารสอดแนม คล๊อกโคเดี้ยน  เลเวล 46 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - น่อถู จ้าวแห่งหนู               เลเวล 70 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน


24.death_valley/field01 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 15 - 25
  - วุ้น โคลน เลเวล 15 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - พิกม่า     เลเวล 16 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ร็อค       เลเวล 19 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ร็อคบ้า    เลเวล 25 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

25.death_valley/field02 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 12 - 25
  - วุ้น โคลน เลเวล 15 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ร็อค       เลเวล 19 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ลูกโทรลล์       เลเวล 22 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - พลลาดตระเวน  เลเวล 25 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

26.death_valley/field03 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 19 - 25
  - วุ้น โคลน เลเวล 15 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - บลาววู๊ฟ  เลเวล 27 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โกเลม     เลเวล 29 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - กัลก้าราชาแผ่นดินไหว  เลเวล 75 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

27.death_valley/field04 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 25 - 37
  - บลาววู๊ฟ  เลเวล 27 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โกเลม    เลเวล 29 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - เดรก     เลเวล 35 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - เดรโก้    เลเวล 35 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

28.death_valley/field05 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 27 - 45
  - เดรก              เลเวล 35   รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - เดรโก้             เลเวล 35   รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - คริมสันเดรก       เลเวล 37   รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ราชามังกรเกเลี่ยน เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

29.death_valley/field06 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 15 - 25
  - วุ้น โคลน เลเวล 15 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ร็อค       เลเวล 19 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ร็อคบ้า    เลเวล 25 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

30.elven_ruin/field01 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 30 - 42
  - คล๊อกโคเดี้ยนน้อย เลเวล 30 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ลาร์วา             เลเวล 32 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แลนโดเลี่ยน       เลเวล 40 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

31.elven_ruin/field02 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 37 - 42
  - ลิลลี่                              เลเวล 32 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แลนโดเลี่ยน                      เลเวล 40 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ทหารสอดแนม คล๊อกโคเดี้ยน    เลเวล 46 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ทหารลาดตระเวน คล๊อกโคเดี้ยน เลเวล 46 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โกเลมโคลน                      เลเวล 47 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

32.elven_ruin/field03 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 40 - 42
  - ลิลลี่                              เลเวล 32 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แลนโดเลี่ยน                      เลเวล 40 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ทหารลาดตระเวน คล๊อกโคเดี้ยน เลเวล 46 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โกเลมโคลน                      เลเวล 47 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - นักรบคล๊อกโคเดี้ยน              เลเวล 50 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน


33.elven_ruin/field04 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 40 - 56
  - ทหารลาดตระเวน คล๊อกโคเดี้ยน เลเวล 46 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - นักรบคล๊อกโคเดี้ยน              เลเวล 50 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ขุนศึกคล๊อกโคเดี้ยน              เลเวล 50 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

34.elven_ruin/field05 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 40 - 56
  - ทหารลาดตระเวน คล๊อกโคเดี้ยน เลเวล 46 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - นักรบคล๊อกโคเดี้ยน              เลเวล 50 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ขุนศึกคล๊อกโคเดี้ยน              เลเวล 50 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ดรากฺน จอมทัพแห่งคล๊อกโคเดี้ยน เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

35.elven_ruin/field06 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 40 - 56
  - ทหารลาดตระเวน คล๊อกโคเดี้ยน เลเวล 46 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - นักรบคล๊อกโคเดี้ยน              เลเวล 50 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ขุนศึกคล๊อกโคเดี้ยน              เลเวล 50 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

36.elven_ruin/field07 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 40 - 56
  - ทหารลาดตระเวน คล๊อกโคเดี้ยน เลเวล 46 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - นักรบคล๊อกโคเดี้ยน              เลเวล 50 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ขุนศึกคล๊อกโคเดี้ยน              เลเวล 50 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

37.grand_forest/field01 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 22 - 41
  - ผีเสื้อโลหิต เลเวล 31 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ลิลลี่        เลเวล 32 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ลาร์วา      เลเวล 32 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน


38.grand_forest/field02 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 29 - 42
  - ลิลลี่        เลเวล 32 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ภูติพฤกษา เลเวล 39 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

39.grand_forest/field03 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 22 - 41
  - ผีเสื้อโลหิต เลเวล 31 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ลิลลี่        เลเวล 32 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

40.grand_forest/field04 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 26 - 46
  - แมนเดรกสีเหลือง เลเวล 36 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แมนเดรกสีแดง   เลเวล 36 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แมนเดรกสีน้ำเงิน เลเวล 36 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

41.grand_forest/field05 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 30 - 42
  - ลิลลี่               เลเวล 32 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ลาร์วา             เลเวล 32 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผู้พิทักษ์แห่ง อีเดน เลเวล 40 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

42.grand_forest/field06 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 29 - 42
  - ลิลลี่               เลเวล 32 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แมนเดรกสีเหลือง เลเวล 36 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แมนเดรกสีแดง   เลเวล 36 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แมนเดรกสีน้ำเงิน เลเวล 36 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ภูติพฤกษา       เลเวล 39 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ราชินีแห่้งป่าไม้  เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

43.grand_forest/field07 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 21 - 30
  - บัตเตอร์    เลเวล 20 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ผีเสื้อโลหิต เลเวล 31 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

44.grand_forest/field08 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 26 - 30
  - บัตเตอร์    เลเวล 20 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - แมนเดรก   เลเวล 36 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

45.grand_forest/field09 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 26 - 30
  - บัตเตอร์    เลเวล 20 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - แมนเดรก   เลเวล 36 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

46.grand_forest/field10 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 26 - 44
  - ชิปเปอร์์    เลเวล 34 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - แมนเดรก   เลเวล 36 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

47.grand_forest/field11 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 28 - 42
  - ลิลลี่    เลเวล 32 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ตัวเ่ม่น  เลเวล 38 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

48.grand_forest/field12 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 24 - 41
  - ผีเสื้อโลหิต เลเวล 31 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ชิปเปอร์์    เลเวล 34 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

49.grand_forest/field13 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 22 - 35
  - ร็อคบ้า    เลเวล 25 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ลาร์วา     เลเวล 32 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

50.grand_forest/field14 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 29 - 41
  - ผีเสื้อโลหิต เลเวล 31 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ชิปเปอร์์    เลเวล 34 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ภูติพฤกษา เลเวล 39 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

51.grand_forest/field15 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 24 - 41
  - ผีเสื้อโลหิต เลเวล 31 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ชิปเปอร์์    เลเวล 34 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

52.grand_forest/field16 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 23 - 34
  - ฟังก์กัซ    เลเวล 24 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผึ้งนักต่อย เลเวล 33 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

53.guild_dungeon/guild_dun01a ช่วงเลเวลที่แนะนำ 80 - 99 (ลดอัตราดรอปที่เพิ่มจากปกติของแมพนี้ลงไป เพื่อให้เปลี่ยนเป็นแมพสำำหรับการเก็บเลเวล)
  - หนอนเพลิง    เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - เบคอลแลปซ์   เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โกเลมไฟนรก เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - หมีสีหมอก    เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - นักบุญปีศาจ  เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อนGu_graen
Full Member
***
กระทู้: 675


Re: แฉ!! เวลอะไรเก็บที่ไหน วิธีเก็บเลเวลและวิธีหาเงิน
« ตอบ #1 เมื่อ: 08-11-2009, 04:27:27 »

54.guild_dungeon/guild_dun01b ช่วงเลเวลที่แนะนำ 80 - 99  (ลดอัตราดรอปที่เพิ่มจากปกติของแมพนี้ลงไป เพื่อให้เปลี่ยนเป็นแมพสำำหรับการเก็บเลเวล)
  - ศพ 1000 ปี ครึ่งตัว  เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ศพ 1000 ปี          เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - กิ้งก่านรก             เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - สปอรอฟฟี่             เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - นักบุญปีศาจ           เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

55.guild_dungeon/guild_dun01c ช่วงเลเวลที่แนะนำ 80 - 99  (ลดอัตราดรอปที่เพิ่มจากปกติของแมพนี้ลงไป เพื่อให้เปลี่ยนเป็นแมพสำำหรับการเก็บเลเวล)
  - แมงมุมกินกะโหลก  เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - วุ้นศิลาแดง          เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โคลนปิศาจ          เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - สุนัขสีหมอก         เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - นักบุญปีศาจ         เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อ56.guild_dungeon/guild_dun02 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 80 - 95
  - นักบุญผู้หวนคืน                  เลเวล 50 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - น่อถู จ้าวแห่งหนู                  เลเวล 70 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ยากฺด้า                            เลเวล 70 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - อสูรนรก                        เลเวล 85 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - อัศวินน้ำแข็ง                  เลเวล 89 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - นักบุญปีศาจ                        เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ไกเซอร์ ออกญาเขี้ยวทมิฬ        เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - เคออสติค เจ้าแห่งหายนะ       เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ราชามังกรเกเลี่ยน                 เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แจ็ค ดิ สปอย์เรอร์                  เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - คอร์รัปเซอร์ เจ้าแห่งการล่มสลาย  เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผู้เฒ่าเห็ดหอม                  เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ราชินีแห่งป่าไม้                   เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - อัศวินปิศาจดูลาฮาน                เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ดรากฺน จอมทัพแห่งคล๊อกโคเดี้ยน เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - คิง จุ๊ พญานกยักษ์                 เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - อินเฟอร์นอส บุตรแห่งอิคนัส        เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ไอซ์ซี่ นางพญาน้ำแข็ง        เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

57.ice_cave/field01 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 28 - 42
  - ปีศาจโครงกระดูก            เลเวล 32 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - นักดาบโครงกระดูก          เลเวล 38 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผู้รับใช้แห่ง นางพญาน้ำแข็ง  เลเวล 50 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผู้เฝ้ามองแห่ง นางพญาน้ำแข็ง เลเวล 55 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

58.ice_cave/field02 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 45 - 60
  - ปีศาจโครงกระดูก            เลเวล 32 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - นักดาบโครงกระดูก          เลเวล 38 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผู้รับใช้แห่ง นางพญาน้ำแข็ง  เลเวล 50 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผู้เฝ้ามองแห่ง นางพญาน้ำแข็ง เลเวล 55 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - วุ้นน้ำแข็ง                     เลเวล 65 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - วินโดเนีย ฮัสกี้                เลเวล 70 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โพล่าแบร์                     เลเวล 75 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

59.ice_cave/field03 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 65 - 75
  - ผู้รับใช้แห่ง นางพญาน้ำแข็ง  เลเวล 50 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผู้เฝ้ามองแห่ง นางพญาน้ำแข็ง เลเวล 55 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - วุ้นน้ำแข็ง                     เลเวล 65 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - วินโดเนีย ฮัสกี้                เลเวล 70 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โพล่าแบร์                     เลเวล 75 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

60.ice_cave/field04 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 65 - 75
  - ผู้รับใช้แห่ง นางพญาน้ำแข็ง  เลเวล 50 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผู้เฝ้ามองแห่ง นางพญาน้ำแข็ง เลเวล 55 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - วุ้นน้ำแข็ง                     เลเวล 65 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - วินโดเนีย ฮัสกี้                เลเวล 70 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โพล่าแบร์                     เลเวล 75 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

 
 79.pirate_cave/field01 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 16 - 34
  - แกสโทพ็อต      เลเวล 24 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แมงกะพรุนไฟ   เลเวล 26 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - โจรสลัดชาวนัล  เลเวล 28 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

80.pirate_cave/field02 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 18 - 33
  - เจ้าผีน้อย        เลเวล 23 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - บลัดดี้           เลเวล 26 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แมงกะพรุนไฟ   เลเวล 26 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - โจรสลัดชาวนัล  เลเวล 28 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

81.pirate_cave/field03 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 18 - 33
  - เจ้าผีน้อย        เลเวล 23 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - มิมิค             เลเวล 25 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โจรสลัดชาวนัล  เลเวล 28 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โจรสลัดมีดบินชาวนัล เลเวล 28 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

82.pirate_cave/field04 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 18 - 34
  - แกสโทพ็อต      เลเวล 24 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - มิมิค             เลเวล 25 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โจรสลัดชาวนัล  เลเวล 28 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

83.pirate_cave/field05 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 18 - 33
  - เจ้าผีน้อย        เลเวล 23 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - มิมิค             เลเวล 25 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โจรสลัดชาวนัล  เลเวล 28 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โจรสลัดมีดบินชาวนัล เลเวล 28 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

84.pirate_cave/field06 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 18 - 33
  - เจ้าผีน้อย        เลเวล 23 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - บลัดดี้           เลเวล 26 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โจรสลัดชาวนัล  เลเวล 28 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โจรสลัดมีดบินชาวนัล เลเวล 28 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แจ็ค ดิ สปอย์เรอร์ เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

 
85.prison/field01 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 39 - 54
  - หนูท่อ          เลเวล  44  รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - นักโทษผีดิบ    เลเวล  48  รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - วุ้นปิศาจ        เลเวล  49  รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

86.red_cliff/field02 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 15 - 34
  - ปลาดาว      เลเวล  8   รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - แซม          เลเวล  24  รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แกสโทพ็อต   เลเวล  25  รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แมงกะพรุน   เลเวล  25  รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

Gu_graen
Full Member
***
กระทู้: 675


Re: แฉ!! เวลอะไรเก็บที่ไหน วิธีเก็บเลเวลและวิธีหาเงิน
« ตอบ #2 เมื่อ: 08-11-2009, 04:28:17 »

54.guild_dungeon/guild_dun01b ช่วงเลเวลที่แนะนำ 80 - 99  (ลดอัตราดรอปที่เพิ่มจากปกติของแมพนี้ลงไป เพื่อให้เปลี่ยนเป็นแมพสำำหรับการเก็บเลเวล)
  - ศพ 1000 ปี ครึ่งตัว  เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ศพ 1000 ปี          เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - กิ้งก่านรก             เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - สปอรอฟฟี่             เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - นักบุญปีศาจ           เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

55.guild_dungeon/guild_dun01c ช่วงเลเวลที่แนะนำ 80 - 99  (ลดอัตราดรอปที่เพิ่มจากปกติของแมพนี้ลงไป เพื่อให้เปลี่ยนเป็นแมพสำำหรับการเก็บเลเวล)
  - แมงมุมกินกะโหลก  เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - วุ้นศิลาแดง          เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โคลนปิศาจ          เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - สุนัขสีหมอก         เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - นักบุญปีศาจ         เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อ56.guild_dungeon/guild_dun02 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 80 - 95
  - นักบุญผู้หวนคืน                  เลเวล 50 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - น่อถู จ้าวแห่งหนู                  เลเวล 70 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ยากฺด้า                            เลเวล 70 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - อสูรนรก                        เลเวล 85 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - อัศวินน้ำแข็ง                  เลเวล 89 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - นักบุญปีศาจ                        เลเวล 90 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ไกเซอร์ ออกญาเขี้ยวทมิฬ        เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - เคออสติค เจ้าแห่งหายนะ       เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ราชามังกรเกเลี่ยน                 เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แจ็ค ดิ สปอย์เรอร์                  เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - คอร์รัปเซอร์ เจ้าแห่งการล่มสลาย  เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผู้เฒ่าเห็ดหอม                  เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ราชินีแห่งป่าไม้                   เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - อัศวินปิศาจดูลาฮาน                เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ดรากฺน จอมทัพแห่งคล๊อกโคเดี้ยน เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - คิง จุ๊ พญานกยักษ์                 เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - อินเฟอร์นอส บุตรแห่งอิคนัส        เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ไอซ์ซี่ นางพญาน้ำแข็ง        เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

57.ice_cave/field01 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 28 - 42
  - ปีศาจโครงกระดูก            เลเวล 32 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - นักดาบโครงกระดูก          เลเวล 38 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผู้รับใช้แห่ง นางพญาน้ำแข็ง  เลเวล 50 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผู้เฝ้ามองแห่ง นางพญาน้ำแข็ง เลเวล 55 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

58.ice_cave/field02 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 45 - 60
  - ปีศาจโครงกระดูก            เลเวล 32 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - นักดาบโครงกระดูก          เลเวล 38 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผู้รับใช้แห่ง นางพญาน้ำแข็ง  เลเวล 50 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผู้เฝ้ามองแห่ง นางพญาน้ำแข็ง เลเวล 55 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - วุ้นน้ำแข็ง                     เลเวล 65 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - วินโดเนีย ฮัสกี้                เลเวล 70 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โพล่าแบร์                     เลเวล 75 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

59.ice_cave/field03 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 65 - 75
  - ผู้รับใช้แห่ง นางพญาน้ำแข็ง  เลเวล 50 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผู้เฝ้ามองแห่ง นางพญาน้ำแข็ง เลเวล 55 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - วุ้นน้ำแข็ง                     เลเวล 65 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - วินโดเนีย ฮัสกี้                เลเวล 70 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โพล่าแบร์                     เลเวล 75 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

60.ice_cave/field04 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 65 - 75
  - ผู้รับใช้แห่ง นางพญาน้ำแข็ง  เลเวล 50 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผู้เฝ้ามองแห่ง นางพญาน้ำแข็ง เลเวล 55 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - วุ้นน้ำแข็ง                     เลเวล 65 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - วินโดเนีย ฮัสกี้                เลเวล 70 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โพล่าแบร์                     เลเวล 75 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

 
 79.pirate_cave/field01 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 16 - 34
  - แกสโทพ็อต      เลเวล 24 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แมงกะพรุนไฟ   เลเวล 26 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - โจรสลัดชาวนัล  เลเวล 28 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

80.pirate_cave/field02 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 18 - 33
  - เจ้าผีน้อย        เลเวล 23 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - บลัดดี้           เลเวล 26 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แมงกะพรุนไฟ   เลเวล 26 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - โจรสลัดชาวนัล  เลเวล 28 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

81.pirate_cave/field03 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 18 - 33
  - เจ้าผีน้อย        เลเวล 23 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - มิมิค             เลเวล 25 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โจรสลัดชาวนัล  เลเวล 28 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โจรสลัดมีดบินชาวนัล เลเวล 28 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

82.pirate_cave/field04 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 18 - 34
  - แกสโทพ็อต      เลเวล 24 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - มิมิค             เลเวล 25 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โจรสลัดชาวนัล  เลเวล 28 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

83.pirate_cave/field05 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 18 - 33
  - เจ้าผีน้อย        เลเวล 23 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - มิมิค             เลเวล 25 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โจรสลัดชาวนัล  เลเวล 28 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โจรสลัดมีดบินชาวนัล เลเวล 28 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

84.pirate_cave/field06 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 18 - 33
  - เจ้าผีน้อย        เลเวล 23 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - บลัดดี้           เลเวล 26 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โจรสลัดชาวนัล  เลเวล 28 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โจรสลัดมีดบินชาวนัล เลเวล 28 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แจ็ค ดิ สปอย์เรอร์ เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

 
85.prison/field01 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 39 - 54
  - หนูท่อ          เลเวล  44  รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - นักโทษผีดิบ    เลเวล  48  รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - วุ้นปิศาจ        เลเวล  49  รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

86.red_cliff/field02 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 15 - 34
  - ปลาดาว      เลเวล  8   รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - แซม          เลเวล  24  รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แกสโทพ็อต   เลเวล  25  รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แมงกะพรุน   เลเวล  25  รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

Gu_graen
Full Member
***
กระทู้: 675


Re: แฉ!! เวลอะไรเก็บที่ไหน วิธีเก็บเลเวลและวิธีหาเงิน
« ตอบ #3 เมื่อ: 08-11-2009, 04:30:08 »

87.red_cliff/field03 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 18 - 32
  - ปูลม              เลเวล  22   รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - แซม              เลเวล  24  รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โจรสลัดชาวนัล   เลเวล  26  รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - เรดคลิฟ           เลเวล  28  รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - อสูรพันกร อัลโฟ่  เลเวล  28  รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

88.red_cliff/field04 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 7 - 18
  - ปลาดาว        เลเวล  8     รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - วุ้นเค็ม          เลเวล  12   รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ปูเสฉวนสีเขียว  เลเวล  16   รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ปูเสฉวนสีเหลือง เลเวล  17   รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - แกสโทพ็อต     เลเวล  25   รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

89.red_cliff/field05 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 7 - 18
  - ปลาดาว        เลเวล  8     รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - วุ้นเค็ม          เลเวล  12   รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ปูเสฉวนสีเขียว  เลเวล  16   รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ปูเสฉวนสีเหลือง เลเวล  17   รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

90.red_cliff/field07 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 16 - 31
  - ฟังก์กี้           เลเวล 21 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ฟังก์กัซ         เลเวล 24  รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - โจรสลัดชาวนัล  เลเวล 26  รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผู้เฒ่าเห็ดหอม   เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

91.red_cliff/field08 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 12 - 27
  - ปูเสฉวนสีเหลือง เลเวล 17 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ปูเสฉวนสีแดง   เลเวล 18  รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ปูลม            เลเวล 22  รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

92.southern_fort/field02 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 11 - 29
  - นกจุ๊สีน้ำเงิน เลเวล 19 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - นกจุ๊สีชมพู  เลเวล 20 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

93.southern_fort_plain/field01 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 27 - 37
  - บลาววู๊ฟ       เลเวล  27 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - บราวน์กริซซี่  เลเวล  32 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผึ้งนักต่อย     เลเวล  33 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ชิปเปอร์       เลเวล  34 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - นกจุ๊เหลือง     เลเวล  37 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

94.southern_fort_plain/field02 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 27 - 42
  - บราวน์กริซซี่  เลเวล  32 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ผึ้งนักต่อย     เลเวล  33 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ชิปเปอร์       เลเวล  34 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - นกจุ๊เหลือง     เลเวล  37 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

95.southern_fort_plain/field03 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 28 - 37
  - บลาววู๊ฟ       เลเวล  27 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - บราวน์กริซซี่  เลเวล  32 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - นกจุ๊เหลือง     เลเวล  37 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ตัวเม่น         เลเวล  38 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

96.southern_fort_plain/field04 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 30 - 46
  - วุ้นเมเปิ้ล              เลเวล  36 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - นกจุ๊เหลือง            เลเวล  37 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ตัวเม่น                เลเวล  38 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - อสูรตาเดียวไซคลอป เลเวล  38 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

97.southern_fort_plain/field04 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 30 - 46
  - วุ้นเมเปิ้ล              เลเวล  36 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - นกจุ๊เหลือง            เลเวล  37 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ตัวเม่น                เลเวล  38 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - อสูรตาเดียวไซคลอป เลเวล  38 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อนGu_graen
Full Member
***
กระทู้: 675


Re: แฉ!! เวลอะไรเก็บที่ไหน วิธีเก็บเลเวลและวิธีหาเงิน
« ตอบ #4 เมื่อ: 08-11-2009, 04:32:09 »

98.southern_fort_plain/field04 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 30 - 46
  - วุ้นเมเปิ้ล              เลเวล  36 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - นกจุ๊เหลือง            เลเวล  37 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ตัวเม่น                เลเวล  38 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - อสูรตาเดียวไซคลอป เลเวล  38 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

99.southern_shire/field01 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 1 - 11
  - วุ้น        เลเวล  1 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - คาร์เตอร์  เลเวล  2 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - เยลลี่      เลเวล  7 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - วุ้นเกเร    เลเวล  15 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน


100.southern_shire/field02 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 1 - 12
  - คาร์เตอร์  เลเวล  2 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - หน่อ      เลเวล  3 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - วุ้นจ่าฝูง  เลเวล  4 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

101.southern_shire/field03 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 5 - 12
  - คาร์เตอร์  เลเวล  2 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - หน่อ      เลเวล  3 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ไผ่        เลเวล 15 รูปแบบการโจมตี :ไม่โจมตีก่อน

102.southern_shire/field04 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 13 - 25
  - หน่อ                 เลเวล  3 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ไผ่                   เลเวล 15 รูปแบบการโจมตี :ไม่โจมตีก่อน
  - ไผ่เดือด              เลเวล 23 รูปแบบการโจมตี :โจมตีก่อน
  - ผู้คุมกฎแห่งหนองน้ำ เลเวล 85 รูปแบบการโจมตี :โจมตีก่อน

103.southern_shire/field05 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 4 - 15
  - ดุ๊กกี้               เลเวล 5  รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ดุ๊กกี้ คลั่ง          เลเวล 7  รูปแบบการโจมตี :โจมตีก่อน
  - วุ้นเค็ม             เลเวล 12 รูปแบบการโจมตี :ไม่โจมตีก่อน
  - ป็อกกี้              เลเวล 14 รูปแบบการโจมตี :ไม่โจมตีก่อน
  - ผู้พิทักษ์ทะเลสาบ   เลเวล 40 รูปแบบการโจมตี :ไม่โจมตีก่อน

104.southern_shire/field06 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 10 - 15
  - ดุ๊กกี้       เลเวล 5  รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ดุ๊กกี้ คลั่ง  เลเวล 7  รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - บัตเตอร์    เลเวล 20 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

105.southern_shire/field07 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 5 - 24
  - ป๊อกกี้  เลเวล 14 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - กระพง เลเวล 15 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

106.southern_shire/field08 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 15 - 35
  - ไลแคน     เลเวล 25 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - วุ้นราชันย์  เลเวล 25 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

107.southern_shire/field10 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 11 - 17
  - เยลลี่    เลเวล 7    รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - กระพง  เลเวล 15  รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ฟังก์กี้   เลเวล 21  รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

108.southern_shire/field11 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 13 - 39
  - นกจุ๊สีน้ำเงิน  เลเวล 19  รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - นกจุ๊สีชมพู   เลเวล 20  รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ไผ่เดือด      เลเวล 23  รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - วิหกสุริยัน    เลเวล 45  รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

109.southern_shire/field12 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 4 - 11
  - วุ้น        เลเวล  1   รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - คาร์เตอร์  เลเวล  2   รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - หน่อ      เลเวล  3   รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - วุ้นจ่าฝูง  เลเวล  4   รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - เยลลี่      เลเวล 7    รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ป๊อกกี้    เลเวล 14   รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - วุ้นราชันย์  เลเวล 25 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

110.windle_wood/field01 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 15 - 22
  - ทหารแตกทัพเขี้ยวทมิฬ เลเวล 12 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ทหารเลวเขี้ยวทมิฬ     เลเวล 15 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - พลหน้าไม้เขี้ยวทมิฬ    เลเวล 25 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

111.windle_wood/field02  ช่วงเลเวลที่แนะนำ 26 - 37
  - พลหน้าไม้เขี้ยวทมิฬ         เลเวล 25 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - นักรบเขี้ยวทมิฬ              เลเวล 26 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แมดดอก นายกองเขี้ยวทมิฬ  เลเวล 29 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แมนเดรกสีเหลือง             เลเวล 36 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แมนเดรกสีน้ำเงิน              เลเวล 36 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แมนเดรกสีแดง                เลเวล 36 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

112.windle_wood/field03 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 26 - 37
  - พลหน้าไม้เขี้ยวทมิฬ         เลเวล 25 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - พลทะลวงฟันเขี้ยวทมิฬ       เลเวล 26 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - นายกองเขี้ยวทมิฬ            เลเวล 29 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แมนเดรกสีเหลือง             เลเวล 36 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แมนเดรกสีน้ำเงิน              เลเวล 36 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - แมนเดรกสีแดง                เลเวล 36 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ไกเซอร์ ออกญาเขี้ยวทมิฬ    เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อ

Gu_graen
Full Member
***
กระทู้: 675


Re: แฉ!! เวลอะไรเก็บที่ไหน วิธีเก็บเลเวลและวิธีหาเงิน
« ตอบ #5 เมื่อ: 08-11-2009, 04:35:22 »

113.windle_wood/field04 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 1 - 13
  - หน่อ    เลเวล 3 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - กว่าง   เลเวล 9  รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ลูกร็อค เลเวล 11 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

114.windle_wood/field05 ช่วงเลเวลที่เหมาะสม 6 - 21
  - ลูกร็อค เลเวล 11 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - พิกม่า  เลเวล 16 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

115.windle_wood/field06 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 11 - 27
  - ทหารแตกทัพเขี้ยวทมิฬ เลเวล 17 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - บัตเตอร์                 เลเวล 20 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ฟังก์กี้                   เลเวล 21 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

116.windle_wood/field07 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 11 - 25
  - ไผ่                      เลเวล 15 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ทหารแตกทัพเขี้ยวทมิฬ เลเวล 17 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - บัตเตอร์                 เลเวล 20 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ฟังก์กี้                   เลเวล 21 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน


117.windle_wood/field08 ช่วงเลเวลที่ี่แนะนำ 11 - 21
  - ลูกร็อค                 เลเวล 11 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ไผ่                      เลเวล 15 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ทหารแตกทัพเขี้ยวทมิฬ เลเวล 17 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - บัตเตอร์                 เลเวล 20 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ฟังก์กี้                   เลเวล 21 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

118.windle_wood/field09 ช่วงเลเวลที่ี่แนะนำ 11 - 21
  - ลูกร็อค                 เลเวล 11 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ไผ่                      เลเวล 15 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ทหารแตกทัพเขี้ยวทมิฬ เลเวล 17 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - บัตเตอร์                 เลเวล 20 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ฟังก์กี้                   เลเวล 21 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - เดรก                    เลเวล 35 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

119.windle_wood/field10 ช่วงเลเวลที่ี่แนะนำ 11 - 21
  - ลูกร็อค                 เลเวล 11 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ไผ่                      เลเวล 15 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ทหารแตกทัพเขี้ยวทมิฬ เลเวล 17 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - บัตเตอร์                 เลเวล 20 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ฟังก์กี้                   เลเวล 21 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - เยติ                     เลเวล 40 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน

120.windle_wood/field11 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 26 - 37
  - พลหน้าไม้เขี้ยวทมิฬ           เลเวล 25 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - นักรบเขี้ยวทมิฬ                เลเวล 26 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - สไตรเดอร์ นายกองเขี้ยวทมิฬ  เลเวล 30 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

121.windle_wood/field12 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 5 - 22
  - ทหารแตกทัพเขี้ยวทมิฬ เลเวล 17 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ทหารเลวเขี้ยวทมิฬ     เลเวล 15 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - พลหน้าไม้เขี้ยวทมิฬ    เลเวล 25 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

122.windle_wood/field13 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 30 - 40
  - นกจุ๊วัยเจริญพันธุ์  เลเวล 30 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - นกจุ๊วัยเจริญพันธุ์  เลเวล 31 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - นกจุ๊เหลือง         เลเวล 37 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ราเวน              เลเวล 40 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

123.windle_wood/field14 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 30 - 40
  - นกจุ๊วัยเจริญพันธุ์  เลเวล 30 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - นกจุ๊วัยเจริญพันธุ์  เลเวล 31 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - นกจุ๊เหลือง         เลเวล 37 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ราเวน              เลเวล 40 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - คิง จุ๊ พญานกยักษ์ เลเวล 999 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

124.windle_wood/bamboo_dun01 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 50 - 65
  - วุ้นแพนด้า เลเวล 55 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ไผ่แก่      เลเวล 60 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

125.windle_wood/bamboo_dun02 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 50 - 65
  - วุ้นแพนด้า เลเวล 55 รูปแบบการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน
  - ไผ่แก่      เลเวล 60 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ยากฺด้า    เลเวล 70  รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน

126.southern_shire/field13 ช่วงเลเวลที่แนะนำ 1 - 17
  - ดุ๊กกี้ คลั่ง  เลเวล 7   รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อน
  - ไลแคน     เลเวล 25 รูปแบบการโจมตี : โจมตีก่อนGu_graen
Full Member
***
กระทู้: 675


Re: แฉ!! เวลอะไรเก็บที่ไหน วิธีเก็บเลเวลและวิธีหาเงิน
« ตอบ #6 เมื่อ: 08-11-2009, 04:38:08 »

เครดิต : http://forum.asura.in.th/index.php?topic=30101.0  จีเอ็มคาราเมล
(ก๊อปเค้ามาแล้วมาช่วยแยกสีน่ะ)


วิธีการเก็บเลเวล (ง่าย)

1. ซื้อแชร์มานั่งดูดชาวบ้านเขา อันนี้ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่กระเป๋ามีแต่เศษเงิน

2. เดินลากมอนให้คนอื่นตี

3. ซื้อวีไอพีและคูณ2มาแล้วใช้แชร์

วิธีเก็บเลเวล (ปานกลาง)

1. ไปเวลกันเป็นปาร์ตี้ โดยในปาร์ตี้ต้องมีพระอย่างน้อย 1ตัวละคร และเลเวลต้องสัมพันธ์กับมอนเตอร์  และพระที่นำไปควรมีชุบหรือคนในปาร์ตี้ควรมีคาถาพาไปหาเพื่อน

2. เก็บเลเวลคนเดียว ควรพกยาไปอย่างน้อย30ขวด แต่จะเสียเวลาตรงนั่งรอเลือดและเอ็มพีซะเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าคิดว่าแจ๋วพอไปคนเดียวเลย

3. สร้างตี้ที่ไม่มีพระแล้วช่วยกันตีแล้วนั่งเอา

4. เข้าดันเจี้ยนของปราสาทต่างๆ

วิธีเก็บเลเวล (ที่ไม่แนะนำ)

1. ตีมอนสเตอร์ที่มีเลเวลมากกว่าตัวเองเกิน20 เลเวลขึ้นไป (ถึงแม้จะตีไหวก็ตาม) เพราะจะทำให้ได้EXP. น้อยลง50% และมอนสเตอร์เวลมากกว่าตัวเราอาจทำให้เราตาย

แบบไร้ที่กลบฝังได้ หรือไม่ก็ตีตัวนั่งตัว มันทำให้ช้ามากๆครับ

2. ปิดพีเคแล้วเวล เพราะว่าเปิดพีเคจำทำให้ได้ EXP. มากกว่าเดิม 300% แต่ก็เสี่ยงกับการที่คุณจะต้องถูกฆ่าจากผู้เล่นท่านอื่น

3. มีกรรมติดตัว แล้วไปเวล ถ้าเกิดเราตายขึ้นมาเปออาจลดกระจายได้ง่ายๆ ยิ่งกรรมเยอะตอนที่ตายแล้วกรรมจะลดเปอของคุณ ด้วยคอนเส็ปที่ว่า "ขึ้นง่าย ลดง่าย คือวันสบายๆ

ของเหล่าใต้พิภพ"  Smiley Smiley Smiley(แต่งเอง)Gu_graen
Full Member
***
กระทู้: 675


Re: แฉ!! เวลอะไรเก็บที่ไหน วิธีเก็บเลเวลและวิธีหาเงิน
« ตอบ #7 เมื่อ: 08-11-2009, 05:26:09 »

วิธีหาเงิน อย่างง่ายๆ แต่ต้องใช้ความพยาม
จำไว้อย่างนึงนะครับ การหาเงินขึ้นอยู่กับความพยายามครับ
1. รับเควสหากระโหลกสัตว์ของทอร์เนอ ที่โรงแรมเซาเทิร์นฟอท
http://wiki.asura.in.th/index.php/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C


2. รับเควส สไตเนอน์นักสะสมเขี้ยว  ที่ป้อมเดธวอลเลย์
http://wiki.asura.in.th/index.php/%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7


3. ขนส่งยุทโธปกรณ์ให้กองทัพ (เฉพาะเซนจูเรี่ยนเท่านั้น) รับเควสที่ผู้กองรูน ป้อมเดธวอลเลย์
http://wiki.asura.in.th/index.php/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%98%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E


4. รับเควสตามล่าหมาป่า ของลาวาที่เดธวอลเลย์
http://wiki.asura.in.th/index.php/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2


5. รับเควสของที่ระลึกจากมังกร รับเควสที่ซาร่านักล่าสมบัติ โรงแรมเซาเทิร์นฟอท
http://wiki.asura.in.th/index.php/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3


6. ช่วยเซเรนแล่เนื้อปลา  รับเควสที่เซเรน เซาเทิร์นไชร์(เหมาะสำหรับคาเดท)
http://wiki.asura.in.th/index.php/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2


7. รับชิงกล่องสินค้าคืน รับที่เลดี้ก๊อบลินอังตัวเน็ต เรดคลิฟ
http://wiki.asura.in.th/index.php/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99


8. รับซื้อสมุนไพร นอกเมืองเซาเทิร์นไชร์ สามีของเร็น เคง ริน
http://wiki.asura.in.th/index.php/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3


9. เควสเส้นทางนักล่า  และเควสนักล่าฝึกหัด
http://wiki.asura.in.th/index.php/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88:%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94


http://wiki.asura.in.th/index.php/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88:%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2

10.เควสกวาดล้างเขี้ยวทมิฬ 1,2

11.ลงบ่อเห็ดไปตีฟังกูล ต้องทำเควสเหรียญดาวก่อนครับ

12.ดรอปของขาย พวกของหายากทั้งหลาย ทั้งจากมอนสเตอร์ มินิบอส หรือบอสต่างๆภายในเกม อาศัยโชคพอสมควร

13.ดรอปดีเบียมขาย ดีเบียมที่นิยมกันมากคือ แกร่ง มอง ว่อง คลั่ง ชีวิต จิตใจ รอบคอบ ซึ่งขณะนี้หายากพอสมควร

14.เควสเก็บเห็ด ของโมริอา เรดคลิฟ
http://wiki.asura.in.th/index.php/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94


15.เควสเปลือกหอยและโมบาย  ของเจน เรดคลิฟ
http://wiki.asura.in.th/index.php/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2


16.ทำหมวกหรือดรอปหมวกขาย

ปล.
ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยและช่วยแก้ไขให้ผมด้วยครับ ขอบคุณครับ

ปล.2
ขออภัยครับ ผมก๊อปซ้ำมา1อัน

!=ตัวป่วนบอร์ด=!
Sr. Member
****
กระทู้: 1,760

แฮปปี้เบิร์ธเดย์จ้า ท่านซานต้า


Re: แฉ!! เวลอะไรเก็บที่ไหน วิธีเก็บเลเวลและวิธีหาเงิน
« ตอบ #8 เมื่อ: 08-11-2009, 06:43:45 »

ของที่ระลึก ให้แล้วไม่เห็นได้ไรเยย Huh?(ชิ้นส่วนได้ แต่ที่ระลึดไม่ด้ายยยยย Shocked)

http://up.gameindy.com/5/71852.f7060c3b.htmlโอ้แม่เจ้า....
พงษ์ศักดิ์ ไชยชนะ
Sr. Member
****
กระทู้: 1,513

รีบอร์น


เว็บไซต์
Re: แฉ!! เวลอะไรเก็บที่ไหน วิธีเก็บเลเวลและวิธีหาเงิน
« ตอบ #9 เมื่อ: 08-11-2009, 08:18:11 »

ใจจะ

Gu_graen
Full Member
***
กระทู้: 675


Re: แฉ!! เวลอะไรเก็บที่ไหน วิธีเก็บเลเวลและวิธีหาเงิน
« ตอบ #10 เมื่อ: 08-11-2009, 15:30:20 »

ของที่ระลึกถ้านำไปขายร้านจะได้เงินครับผม

Gu_graen
Full Member
***
กระทู้: 675


Re: แฉ!! เวลอะไรเก็บที่ไหน วิธีเก็บเลเวลและวิธีหาเงิน
« ตอบ #11 เมื่อ: 08-11-2009, 15:52:58 »

วิธีแก้อาการแลค ค้าง เบื้องต้น

1. ขณะเล่นให้ปิดเอฟเฟ็ค โดยกด Esc ที่คีบอร์ดแล้วกดปิดเอฟเฟ็คหรือกดปุ่มตัวเลือก(ข้างขวาของจอ ขณะที่เข้าเกม

แล้ว)แล้วกดปิดเอฟเฟ็ค

2. ให้แก้ไขชนิดการสนับสนุนกราฟฟิค ให้กดคำว่า ตัวเลือก ก่อนเข้าเกม แล้วเลือกชนิดการสนับสนุนการฟฟิคแบบ

DirecX 9.0
หรือ จำลองโดยซอฟแวร์ (GDIตามสะดวก พร้อมปิดหน้าจอเกมทั้งหมดลงแล้วเปิดใหม่

3. เปิดไม่เกิน3จอ

4. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่ผู้คนพลุกพล่าน เช่นตลาด แบทเทิ่ลรอยัล ฯลฯ

5. ออกแล้วเข้าใหม่โดยไม่แก้ไขใดๆ

6. ถ้าอาการ แลค ค้าง หรือกระตุก ไม่หายไปหลังจากลองทำข้อแนะนำเบื้องต้นแล้วไม่หาย อาจจะเป็นเพราะว่าระบบเกมมีปัญหาหรืออินเตอร์เน็ตไม่ดี (แต่ส่วนมากเกมส์จะมี

ปัญหานะ)

ปล.
ใครมีข้อเหนือจากนี้ช่วยลงให้ผมด้วยครับ ขอบคุณมากๆครับ

A[l2]M
Hero Member
*****
กระทู้: 2,743


Re: แฉ!! เวลอะไรเก็บที่ไหน วิธีเก็บเลเวลและวิธีหาเงิน
« ตอบ #12 เมื่อ: 08-11-2009, 17:20:48 »

วิธีการหาเงินเพียบเลย


ห่อกล่องเหลืองขาย   Smiley

พี่ทอมหล่อจัง
Newbie
*
กระทู้: 31

ทั้งหล่อ ทั้งจน


Re: แฉ!! เวลอะไรเก็บที่ไหน วิธีเก็บเลเวลและวิธีหาเงิน
« ตอบ #13 เมื่อ: 09-11-2009, 10:58:00 »

     เทรเวล 68 สายแส้ กับมีด แล้วมอน ระดับนี้ มีไม่กี่ทีเอง แต่ล่ะที่ก็โคดโหดทั้งนั้น
 ตอนนี้ยังตีโคลนตีเข้อยู่เลยครับ   Cry Cry Cry 

Gu_graen
Full Member
***
กระทู้: 675


Re: แฉ!! เวลอะไรเก็บที่ไหน วิธีเก็บเลเวลและวิธีหาเงิน
« ตอบ #14 เมื่อ: 09-11-2009, 14:11:34 »

ห่อกล่องเหลืองขายมันเป็นวิธีของคนมีตังคับผม ส่วนคนจนๆอย่างผมคงทำไม่ได้ แต่ก็ขอบคุณที่ให้คำแนะนำคับ Smiley Smiley Smiley Smiley

ป้าย:
หน้า: [1] 2 3 ... 5