<html> tags cannot be used outside of normal pages.

ถ้ำใต้น้ำชั้นที่1/aqua cave/field01

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to searchแผนที่ :ถ้ำใต้น้ำชั้นที่1/aqua_cave/field01
ไฟล์:ถ้ำใต้น้ำชั้นที่1 NPC : สมาชิกสมาคมนักล่า(40, 96),
Monster: ปูเสฉวน, ปูเสฉวน, แองเกลอร์, แกสโทพ็อต, กล่องสมบัติระดับ1,
Professional: หินแร่สีเงิน, หินแร่สีเงิน ส่วนบุคคล, ต้นไม้ระดับที่ 1, ต้นไม้ระดับที่ 1 ส่วนบุคคล,
Portal: ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5/southern_shire/field05(3, 11), ถ้ำใต้น้ำชั้นที่2/aqua_cave/field02(5, 252), ถ้ำใต้น้ำชั้นที่2/aqua_cave/field02(205, 250), ถ้ำใต้น้ำชั้นที่3/aqua_cave/field03(192, 143),
รายละเอียดแผนที่: ถ้ำลึกลับที่อยู่ใต้น้ำ ภายในอากาศค่อนข้างชื้น เป็นที่อยู่ของเหล่าสัตว์น้ำ เหมาะกับเลเวล 15 - 25