มอนสเตอร์/แมนเดรก สีแดง

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
แมนเดรก สีแดง
ภาพ:ProjectONE-MONSTER-แมนเดรก สีแดง.png Lv : 36 HP : N/A Atk : N/A MAtk : N/A
Def : N/A Def% : 10 MDef : N/A MDef% : 15
Atk Range : 3 Hit : N/A Flee : N/A Move : 4
EXP : 1028 Atk Element : ปกติ Def Element : ธาตุไฟ
Race : พืช Item Drop : N/A
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม