มอนสเตอร์/แมงกะพรุนไฟ

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
แมงกะพรุนไฟ
ภาพ:ProjectONE-MONSTER-แมงกะพรุนไฟ.png Lv : 26 HP : N/A Atk : N/A MAtk : N/A
Def : N/A Def% : 10 MDef : N/A MDef% : 15
Atk Range : 3 Hit : N/A Flee : N/A Move : 3
EXP : 376 Atk Element : ปกติ Def Element : ธาตุไฟ
Race : ปลา Item Drop : N/A
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม