มอนสเตอร์/วุ้น ทาร์

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
วุ้น ทาร์
ภาพ:ProjectONE-MONSTER-วุ้น ทาร์.png Lv : 18 HP : N/A Atk : N/A MAtk : N/A
Def : N/A Def% : 0 MDef : N/A MDef% : 10
Atk Range : 2 Hit : N/A Flee : N/A Move : 8
EXP : 138 Atk Element : ปกติ Def Element : ธาตุดิน
Race : วุ้น Item Drop : N/A
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม