มอนสเตอร์/วุ้นแมกม่า

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
วุ้นแมกม่า
ภาพ:ProjectONE-MONSTER-วุ้นแมกม่า.png Lv : 45 HP : N/A Atk : N/A MAtk : N/A
Def : N/A Def% : 15 MDef : N/A MDef% : 25
Atk Range : 3 Hit : N/A Flee : N/A Move : 5
EXP : 2605 Atk Element : ธาตุไฟ Def Element : ธาตุไฟ
Race : วุ้น Item Drop : N/A
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม