มอนสเตอร์/ลูกร็อค

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
ลูกร็อค
ภาพ:ProjectONE-MONSTER-ลูกร็อค.png Lv : 11 HP : N/A Atk : N/A MAtk : N/A
Def : N/A Def% : 5 MDef : N/A MDef% : 0
Atk Range : 2 Hit : N/A Flee : N/A Move : 3
EXP : 48 Atk Element : ปกติ Def Element : ธาตุดิน
Race : สัตว์ Item Drop : N/A
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม