มอนสเตอร์/ลาร์วา

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
ลาร์วา
ภาพ:ProjectONE-MONSTER-ลาร์วา.png Lv : 32 HP : N/A Atk : N/A MAtk : N/A
Def : N/A Def% : 15 MDef : N/A MDef% : 18
Atk Range : 3 Hit : N/A Flee : N/A Move : 2
EXP : 716 Atk Element : ปกติ Def Element : ธาตุไฟ
Race : แมลง Item Drop : N/A
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม