มอนสเตอร์/ผึ้งนักต่อย

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
ผึ้งนักต่อย
ภาพ:ProjectONE-MONSTER-ผึ้งนักต่อย.png Lv : 33 HP : N/A Atk : N/A MAtk : N/A
Def : N/A Def% : 5 MDef : N/A MDef% : 10
Atk Range : 3 Hit : N/A Flee : N/A Move : 8
EXP : 781 Atk Element : ปกติ Def Element : ธาตุลม
Race : แมลง Item Drop : N/A
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม