มอนสเตอร์/น่อถู จ้าวแห่งหนู

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
น่อถู จ้าวแห่งหนู
ภาพ:ProjectONE-MONSTER-น่อถู จ้าวแห่งหนู.png Lv : 70 HP : N/A Atk : N/A MAtk : N/A
Def : N/A Def% : 20 MDef : N/A MDef% : 50
Atk Range : 3 Hit : N/A Flee : N/A Move : 9
EXP : 8852 Atk Element : ปกติ Def Element : ปกติ
Race : สัตว์ Item Drop : N/A
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม