มอนสเตอร์/นกจุ๊เหลือง

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
นกจุ๊เหลือง
ภาพ:ProjectONE-MONSTER-นกจุ๊เหลือง.png Lv : 37 HP : N/A Atk : N/A MAtk : N/A
Def : N/A Def% : 20 MDef : N/A MDef% : 15
Atk Range : 3 Hit : N/A Flee : N/A Move : 8
EXP : 2178 Atk Element : ปกติ Def Element : ธาตุดิน
Race : สัตว์ Item Drop : N/A
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม