มอนสเตอร์/คาร์เตอร์

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
คาร์เตอร์
ภาพ:ProjectONE-MONSTER-คาร์เตอร์.png Lv : 2 HP : N/A Atk : N/A MAtk : N/A
Def : N/A Def% : 0 MDef : N/A MDef% : 0
Atk Range : 2 Hit : N/A Flee : N/A Move : 3
EXP : 6 Atk Element : ปกติ Def Element : ธาตุดิน
Race : แมลง Item Drop : N/A
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม