มอนสเตอร์/กว่าง

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
กว่าง
ภาพ:ProjectONE-MONSTER-กว่าง.png Lv : 9 HP : N/A Atk : N/A MAtk : N/A
Def : N/A Def% : 5 MDef : N/A MDef% : 10
Atk Range : 2 Hit : N/A Flee : N/A Move : 2
EXP : 33 Atk Element : ปกติ Def Element : ธาตุดิน
Race : แมลง Item Drop : N/A
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม