มอนสเตอร์/กว่างถ้ำ

จาก เว็บไซด์ทางการของเกมอินดี้วิกิ

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
กว่างถ้ำ
ภาพ:ProjectONE-MONSTER-กว่างถ้ำ.png Lv : 55 HP : N/A Atk : N/A MAtk : N/A
Def : N/A Def% : 20 MDef : N/A MDef% : 25
Atk Range : 2 Hit : N/A Flee : N/A Move : 8
EXP : 3530 Atk Element : ปกติ Def Element : ธาตุลม
Race : แมลง Item Drop : N/A
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม