Passive Skill

สารานุกรมเกมอินดี้

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
Passive Skill
ประเภท Passive Skill
ความสามารถ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม ความสามารถพิเศษPassive Skill คือ

การเพิ่มความสามารถของตัวละครของเราเอง แบบติดตัว

คือเมื่อทำการอัพสกิลนั้นๆแล้ว จะมีผลของสกิลติดตัวละครทันที

ไม่ต้องกดใช้ และไม่เสียMP

มีทั้งแสดงผลที่หน้าต่างสถานะ และ ไม่แสดงผลที่หน้าต่างสถานะ

ไม่มีความเห็นของสกิลนี้
ความน่าใช้ ไม่ได้กำหนด
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน / สร้างบัญชีผู้ใช้
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือ