แมนเดรก แดง

สารานุกรมเกมอินดี้

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
แมนเดรก แดง
ภาพ:แมนเดรก แดง.png
Lv : 36
EXP : 822
HP : 4181
Atk : 200-223
MAtk : N/A
Def% : 10
Def : 31
MDef% : 10
MDef : 15
Hit : N/A
Flee : N/A
Move : N/A
Element : ไฟ
Item Drop : แมนเดรก
Race : N/A
Equipment : N/A
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน / สร้างบัญชีผู้ใช้
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือ