แมนเดรก ม่วง

สารานุกรมเกมอินดี้

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
แมนเดรก ม่วง
ภาพ:แมนเดรก ม่วง.gif
Lv : 36
EXP : 846
HP : 1889
Atk : 200~250
MAtk : N/A
Def% : 15
Def : 9+16
MDef% : 15
MDef : 13+25
Hit : N/A
Flee : N/A
Move : N/A
Element : ดิน
Item Drop : แมนเดรก
Race : N/A
Equipment : N/A
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน / สร้างบัญชีผู้ใช้
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือ