เปลือกหอยและโมบาย

สารานุกรมเกมอินดี้

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
 • หมายเหตุ เควสนี้สามารถทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

---รับเควสที่ ชายหาด ผู้หญิงใส่แว่น ( red_cliff/town 17,153 เจน ) ภาพ:เจน.jpg


ไปถ้ำ ใต้น้ำ ล่าหอย ทั้ง3 ชนิด ของจะเข้าตัวเองนะ พวกเปลือกหอย 3 ชนิดอะ ได้แก่ เปลือกหอยเกลียว เปลือกหอยม้วน และ เปลือกหอยหนามโดยที่ ชั้น 1 จะมี เปลือกหอยม้วน และเปลือกหอยเกลียว ส่วนเปลือกหอยหนาม จะอยู่ชั้นที่2
หรือจะไปตีที่แมพทางขวามือ ของเมืองเรดคลิฟ

ภาพ:แมพเรดคลิฟ.jpg เมืองเรดคลิฟ ภาพ:แมพเสฉวน1.jpg แมพทางขวามือของเมืองเรดคลิฟ แมพนี้จะมี ปูเสฉวนที่ดรอป เปลือกหอยหนาม และเปลือกหอยม้วน

เมื่อวาปขึ้นมาข้างบนแมพแรก จะพบภาพ:แมพเสฉวน2.jpg แมพนี้จะมี ปูเสฉวน ที่ดรอป หอยเกลียว

ดังรูป

   ภาพ:ปูเสฉวน(หนาม).jpg คือปูเสฉวน ที่ดรอป หอยหนาม ภาพ:เปลือกหอยหนาม.jpg
   ภาพ:ปูเสฉวน(ม้วน).jpg คือปูเสฉวน ที่ดรอป หอยม้วน ภาพ:เปลือกหอยม้วน.jpg
   ภาพ:ปูเสฉวน(เกลียว).jpg คือปูเสฉวน ที่ดรอป หอยเกลียว ภาพ:เปลือกหอยเกลียว.jpgเมื่อรวบรวมได้ จำนวนหนึ่ง นำเปลือกหอย ไปทำโมบาย ฟรี ที่เมืองเร้ดคลิฟ เช่นกัน โดยNPC ที่รับทำ จะอยู่ ซ้ายสุดของแผนที่ ล่างๆ แต่ยังไม่ถึงชายหาด(red_cliff/town 13,102 NPC ณอน)ภาพ:รับงานกับณอนก่อน.jpg นี้คือ NPC ณอน
อัตราการทำโมบาย
   1.โมบายเปลือกหอยอย่างง่าย จะใช้ อย่างละ 1 อัน ขายได้ 400บิลล่า  อัตราการติด 100เปอเซน
   2.โมบายเปลือกหอย      จะใช้ เปลือกหอยเกลียว 2อัน เปลือกหอยม้วน 2อัน และ เปลิอกหอยหนาม 1อัน ขายได้ 800 บิลล่า อัตราการติด น่าจะ 80เปอเซนต์
   3.โมบายเปลือกหอยชั้นดี    จะใช้ เปลือกหอยเกลียว 5อัน เปลือกหอยม้วน 10 อัน และ เปลิอกหอยหนาม 2 อัน ขายได้ 2000บิลล่า อัตราการติด 50เปอเซน

หมายเหตุ หอยแต่ละชนิด จะมีธาตุแตกต่างกันไป

หอยม้วน ธาตุน้ำ ให้ค่าประสบการณ์ 270

หอยเกลียว ธาตุดิน ให้ค่าประสบการณ์ 238

หอยหนาม ธาตุไฟ ให้ค่าประสบการณ์ 306

แองเกอร์ ธาุตุน้ำ ค่าประสบการณ์ 360 หมวกขายได้200k

เครื่องมือส่วนตัว
 • ล็อกอิน / สร้างบัญชีผู้ใช้
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือ