เบอร์เซอร์เกอร์

สารานุกรมเกมอินดี้

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

เบอร์เซอร์เกอร์ เป็นอาชีพที่มีเลือดเยอะ แต่พลังป้องกันน้อย เน้นการฆ่าทีละตัวอย่างรวดเร็วมากกว่าจะฆ่าเป็นกลุ่ม

  • เปลี่ยนได้ที่ เมืองหิมะ วินโดเนีย

เบอร์เซอร์เกอร์ ณ ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 สายด้วยกันดังนี้

- ขวานมือเดียว เป็นสายที่มีพลังโจมตีน้อย แกว่งมาก อัตราโป๊ะเชะสูง(ขั้นต่ำจากสกิลและอาวุธ 50%) ความต่อเนื่องสูงที่สุด(145) ถือโล่ได้

- ขวานใหญ่ เป็นสายที่มีพลังโจมตีสูงที่สุด แกว่งพอสมควร อัตราโป๊ะเชะสูง(ขั้นต่ำจากสกิลและอาวุธ 50%) ความต่อเนื่องน้อยที่สุด(120)

- ดาบใหญ่ เป็นสายที่มีพลังโจมตีสูงและเสถียร อัตราโป๊ะเชะน้อย(ขั้นต่ำจากสกิล 35%) ความต่อเนื่องปานกลาง(130)

ทักษะ

ตารางทักษะของเบอร์เซอร์เกอร์
ตารางทักษะของเบอร์เซอร์เกอร์
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน / สร้างบัญชีผู้ใช้
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือ