หมู่บ้านเซาท์เทริน์ ไชร์

สารานุกรมเกมอินดี้

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

เป็นเม็พเริ่มต้นของการเล่น

เป็นหมู่บ้านที่ลุงเบน ปกครองอยู่

เควสต่างๆที่เกิดในเมืองนี้

-วุ้นวุ่นๆ

-ซุปเยื่อไผ่

-ล่าดุ๊กกี๊

-ทำเสื้อเกล็ดปลา

-สร้างห้องสนทนา

-ฯลฯ

เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน / สร้างบัญชีผู้ใช้
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือ