สมาคม

สารานุกรมเกมอินดี้

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

เงื่อนไขการจัดตั้งสมาคม

  • ผู้เล่นจะต้องมีเลเวล 25 และจะต้องมีเหรียญตราจัดตั้งสมาคมก่อน
  • ผู้เล่นพิมพ์คำสั่ง /guild create <ชื่อสมาคม>

การจัดการสมาคม

หัวหน้าสมาคมสามารถ

  • เชิญผู้เล่นคนอื่นเข้าสมาคม โดยใช้คำสั่ง /guild invite <ชื่อผู้เล่น>
  • ปลดสมาชิกออกจากสมาคม โดยใช้คำสั่ง /guild kick <ชื่อผู้เล่น>
  • แต่งตั้งสมาชิกเป็นหัวหน้าสมาคม /guild promote leader <ชื่อผู้เล่น>
  • ยกเลิกสมาคม โดยใช้คำสั่ง /guild leave

สำหรับสมาชิกสามารถออกจากสมาคม โดยพิมพ์ /guild leave

เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน / สร้างบัญชีผู้ใช้
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือ