ยศ และ ออปชั่น ของไอเท็มสวมใส่

สารานุกรมเกมอินดี้

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

ยศ คือ ระดับความสามารถของไอเท็มประเภท อาวุธ และอุปกรณ์สวมใส่ ซึ่งไอเท็มที่มียศตั้งแต่เริ่มต้นจะได้จากมอนเตอร์เท่านั้น หากต้องการเพิ่มยศสามารถทำการเพิ่มได้โดยการใช้หินตีเพิ่มยศ โดยมียศต่าง ๆ เรียงจากยศน้อยสุดไปหายศมากสุด ดังนี้

  • ทาส............โอกาสสำเร็จ 100 % ใช้หิน 1 ก้อน ค่าบริการ 1,500 บิลล่า
  • นักโทษ..........โอกาสสำเร็จ 99 % ใช้หิน 1 ก้อน ค่าบริการ 1,500 บิลล่า
  • ยาจก............โอกาสสำเร็จ 97 % ใช้หิน 1 ก้อน ค่าบริการ 1,500 บิลล่า
  • คนจร............โอกาสสำเร็จ 95 % ใช้หิน 2 ก้อน ค่าบริการ 2,000 บิลล่า
  • กุลี.............โอกาสสำเร็จ 93 % ใช้หิน 2 ก้อน ค่าบริการ 2,000 บิลล่า
  • บุตร............โอกาสสำเร็จ 62 % ใช้หิน 2 ก้อน ค่าบริการ 2,000 บิลล่า
  • สามัญชน.........โอกาสสำเร็จ 54 % ใช้หิน 3 ก้อน ค่าบริการ 3,500 บิลล่า
  • คหบดี...........โอกาสสำเร็จ 46% ใช้หิน 3 ก้อน ค่าบริการ 3,500 บิลล่า
  • องครักษ์..........โอกาสสำเร็จ 38 % ใช้หิน 3 ก้อน ค่าบริการ 3,500 บิลล่า
  • เสนาธิการ.........โอกาสสำเร็จ 23 % ใช้หิน 4 ก้อน ค่าบริการ 5,500 บิลล่า
  • อุปราช...........โอกาสสำเร็จ 21 % ใช้หิน 4 ก้อน ค่าบริการ 5,500 บิลล่า
  • รัชทายาท.........โอกาสสำเร็จ 19 % ใช้หิน 4 ก้อน ค่าบริการ 5,500 บิลล่า
  • จักรพรรดิ์.........โอกาสสำเร็จ 17% ใช้หิน 5 ก้อน ค่าบริการ 9,000 บิลล่า
  • วีรชน
  • ในตำนาน
  • เทพ

ขอบคุณข้อมูลจาก คุณ•~![SertZ]!~• / http://forum.gameindy.com/index.php/topic,14432.0.html / โดย Stroms


ออปชั่น คือ ความสามารถที่ต่อท้าย ชื่ออุปกรณ์สวมใส่หรือยศ โดยจะแบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ

 • ความสามารถต่อท้ายยศ อุปกรณ์ประเภท "อาวุธ"
  • ดีเบียมสีแดงแห่งการทำลาย เพิ่งค่าโจมตีต่ำสุด สูงสุด ยศละ +3
  • ดีเบียมสีแดงแห่งความแม่นยำ เพิ่มความแม่นยำ ยศละ +4
  • ดีเบียมสีแดงแห่งโชคชะตา เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ ยศละ +0.625
  • ดีเบียมสีแดงแห่งความคลั่ง เพิ่งความแรงของโป๊ะเชะ ยศละ +10%
  • ดีเบียมสีแดงแห่งความลึกลับ เพิ่มอัตราดรอป ยศละ +1
  • ดีเบียมสีแดงแห่งประสบการณ์ เพิ่มอัตราได้รับค่าประสบการณ์ ยศละ +1%
  • ดีเบียมสีแดงแห่งความเร็วเสียง เพิ่มอัตราการต่อเนื่อง ยศละ +2
 • ความสามารถต่อท้ายยศ อุปกรณ์ประเภท "สวมใส่"
  • ดีเบียมสีฟ้าแห่งผู้พิทักษ์ เพิ่มป้องกันด้านหน้า และเวทย์หน้า ยศละ +2
  • ดีเบียมสีฟ้าแห่งความแกร่ง เพิ่มป้องกันหน้าและหลัง ยศละ +3:+0.1
  • ดีเบียมสีฟ้าแห่งจิตใจ เพิ่มป้องกันเวทย์หน้าและหลัง +3:+0.5
  • ดีเบียมสีฟ้าแห่งว่องไว เพิ่มหลบหลีกยศละ +1
  • ดีเบียมสีฟ้าแห่งผู้นำ เพิ่ม HP MP ยศละ HP+25 MP+13
  • ดีเบียมสีเขียวแห่งพลังชีวิต เพิ่ม HP สูงสุด ยศละ 50
  • ดีเบียมสีเขียวแห่งพลังงาน เพิ่ม MP สูงสุด ยศละ 25
 • ความสามารถต่อท้ายยศ อุปกรณ์ประเภท "หน้ากาก"
  • ดีเบียมสีเหลืองแห่งการมอง เพิ่มความแม่นยำ ยศละ 1
  • ดีเบียมสีเหลืองแห่งคลื่นชีวิต เพิ่มพลังชีวิต ยศละ 20
  • ดีเบียมสีเหลืองแห่งวิญญาน เพิ่มพลังเวทย์ ยศละ 8
  • ดีเบียมสีเหลืองแห่งรอบคอบ เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ตัวหลัง ยศละ 1
  • ดีเบียมสีเหลืองแห่งขุมทรัพย์ เพิ่มโอกาสดรอปของ 0.15%
 • ความสามารถต่อท้ายยศ อุปกรณ์ประเภท "โล่"
  • แห่งการป้องกัน เพิ่มโอกาสยกโล่ ยศละ 0.5%


ยกตัวอย่าง เช่น รองเท้าบูทยาจกแห่งผู้นำ

เพิ่ม HP 75 , MP 39

สรุป คือ เอาระดับของยศ(ตัวเลขด้านหน้ายศ) คูณกับ ผลของออปชั่น

ในที่นี้คือ 3x(25HP) = 75 และ 3x(13MP) = 39
  • หมายเหตุ***
 • ดีเบียมสีแดงทุกชนิดจะเพิ่มพลังโจมตี (ต่ำสุดและสูงสุด) ตามตารางด้านล่างนี้
  • ทาส........เพิ่มพลังโจมตี 3
  • นักโทษ......เพิ่มพลังโจมตี 6
  • ยาจก.......เพิ่มพลังโจมตี 9
  • คนจร.......เพิ่มพลังโจมตี 12
  • กุลี.........เพิ่มพลังโจมตี 15
  • บุตร........เพิ่มพลังโจมตี 21
  • สามัญชน.....เพิ่มพลังโจมตี 24
  • คหบดี.......เพิ่มพลังโจมตี 27
  • องครักษ์.....เพิ่มพลังโจมตี 30
  • เสนาธิการ.....เพิ่มพลังโจมตี 36
  • อุปราช.......เพิ่มพลังโจมตี 39
  • รัชทายาท.....เพิ่มพลังโจมตี 42
  • จักรพรรดิ.....เพิ่มพลังโจมตี 45
  • วีรชน........เพิ่มพลังโจมตี 48
  • ในตำนาน.....เพิ่มพลังโจมตี 54
  • เทพ.........เพิ่มพลังโจมตี 60
เครื่องมือส่วนตัว
 • ล็อกอิน / สร้างบัญชีผู้ใช้
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือ