พิษ

สารานุกรมเกมอินดี้

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

พิษจะเป็นการลดเลือดตามระดับ(ไม่รู้มีกี่ระดับนะแต่ที่รู้อ่าน)ระดับ1คือลดเลือดครั้งละ5ถ้าเพื่ม1ระดับก็จะเพิ่มการลดเลือดระดับละ5เป็นได้จากมอนเตอร์?ที่มีพิษ

แหล่งที่มา : ยังไม่ทราบแน่ชัด

อาการ : เลือดลดตามระดับ ระดับ 1 ลด5 ถ้าเพิ่มระดับ 1 ก็จะเพิ่มการลดเลือดระดับละ5

การติดต่อ : มอนสเตอร์ที่มีพิษ เช่น ฟังกัซ หนูท่อ

การรักษา : กินยา

เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน / สร้างบัญชีผู้ใช้
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือ