ดาบหัก

สารานุกรมเกมอินดี้

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
ดาบหัก
ภาพ:ดาบหัก.png
บิลล่า: 200
โซล: 0
ขาย: 100
หนัก: 10
ข้อมูล: ดาบหักที่มีค่าเท่าเศษเหล็ก
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน / สร้างบัญชีผู้ใช้
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือ