คำสั่ง / ต่างๆที่ควรรู้

สารานุกรมเกมอินดี้

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

คำสั่งลัดของเกมนี้ที่เกี่ยวกับ / ที่ควรรู้

/rent = เช็คเวลาของเช่าที่เราใช้อยู่

/set_alias (ฉายา) = ตั้งฉายา

/time = บอกวัน/เดือน/ปี/และเวลาปัจจุบัน

/where = แสดงตำแหน่งปัจจุบัน

/sit = นั่งหรือยืน

/set_whisper = เป็นคำสั่งปิดซิบ

/resurrect (ชื่อ) = ชุบชีวิตเพื่อน

/w (ชื่อ) (ข้อความ) = กระซิบไปหาเพื่อน

/gmonline = แสดงรายชื่อจีเอ็มที่กำลังปฎิบัติงานในขณะนั้น

คำสั่งลัดเกี่ยวกับ party

/party create (ชื่อ) = สร้างปาร์ตี้

/party invite (ชื่อ) = เชิญเพื่อนมาร่วมปาร์ตี้

/party leave = ออกจากปาร์ตี้

/party kick (ชื่อ) = เชิญสมาชิกออกจากปาร์ตี้

คำสั่งเกี่ยวกับ guild จะเป็นของหัวหน้าสมาคม

/guild create (ชื่อ) = สร้างสมาคม

/guild invite (ชื่อ) = เชิญเพื่อนมาร่วมสมาคม

/guild leave = ออกจากสมาคม

/guild kick (ชื่อ) = เชิญสมาชิกออกจากสมาคม)

/guild message (ข้อความ) = ข่าวสารในกิล

เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน / สร้างบัญชีผู้ใช้
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือ