ข้อมูลแพทช์

สารานุกรมเกมอินดี้

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

248-250

 • แถบเลือดโฉมใหม่

138

 • แก้บัคสกิลและอื่น ๆ
 • เพิ่มรูปทีขาดไป

125 - 137

89 - 125

 • ข้อมูลต่าง ๆ ของบทที่ 4
 • ปรับสมดุลแผนที่ผลึก
 • เพิ่มไอเท็มเงินโซล

88

 • แก้บัคสกิลของจีเอ็ม
 • แก้บัคเลเวลของสมาคมไม่เกินสอง
 • เพิ่ม Monster2.dat

87

 • แก้ที่ทำให้เกิดบัคเพราะรูปไม่ครบ

86

 • เพิ่มข้อมูลแมพบทที่ 4
 • แก้ไขเรื่องตั้งร้านให้สามารถขายได้ 5 ชิ้นและตั้งราคาได้สูงสุด 100 ล้านบิลล่า
 • แก้บัคเปลี่ยนอาชีพซ้อน
 • แก้บัคเก็บของ
 • แก้บัคดรอปของ
 • แก้บัคขายของ
 • แก้บัคฝากของ
 • แก้บัคหน้าเลือกตัวละคร
 • แก้บัครายชื่อเพื่อน
 • แก้คำผิด
 • แสดงจำนวนเหรียญทักษะที่เหลือในหน้าข้อมูลตัวละคร

84 - 85

79

 • เพิ่มแผนที่ถ้ำใต้น้ำ
 • ปรับปรุงกรอบของมอนเตอร์
 • แก้ข้อผิดพลาดมอนสเตอร์โจมตีรัว

78

 • แก้ไขข้อผิดพลาดของห้องขายของ
 • แก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อฝากของเกิน 10000 ชิ้น
 • เพิ่มข้อมูลแผนที่ของบทที่ 4

77

 • แก้ข้อผิดพลาดชนิดการสนันสนุนกราฟฟิก ที่ไม่สามารถเลือกได้

76

 • เพิ่มข้อมูลแผนที่สำหรับบทที่ 4
 • เพิ่มข้อมูลมอนเตอร์สำหรับบทที่ 4

75

 • แก้ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบไอเท็มใหม่

74

 • เพิ่มระบบเช่าไอเท็ม

73

 • เพิ่มระบบขายของเป็นเพค
 • เพิ่มระบบฝากของเงินโซล
 • เพิ่มระบบไอเท็มใหม่

72

 • เพิ่มระบบโหวต
 • เพิ่มข้อมูลแผนที่ใหม่

71

 • ข้อมูลแผนที่ใหม่
 • ข้อมูล Monster ใหม่

70

 • ข้อมูลแผนที่ใหม่

69

 • ข้อมูลอาชีพใหม่
 • ข้อมูล Quest ใหม่ ( Emotion วุ้น )
 • ข้อมูล Emotion ใหม่

68

 • ข้อมูลอาชีพใหม่

67

 • ข้อมูลแผนที่ใหม่

65

 • ข้อมูลแผนที่ใหม่

65

 • ข้อมูล Monster ใหม่

64

 • เพิ่มข้อมูลแผนทีใหม่

63

 • แก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ

62

 • เพิ่มของเงินโซล
 • แก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ

61

 • แก้ไขมอนเตอร์สายตายาว
 • เพิ่มให้สามารถฝากของสวมใส่เงินโซลได้
 • เพิ่มไอเท็มเงินโซล

60

 • แก้ไขข้อผิดพลาดของรูป Skill โกยแน่บ
 • แก้ไขข้อผิดพลาดของการตั้งห้อง

59

58

 • แก้ไขข้อผิดพลาดของ Quest
 • แก้ไขคำอภิบาย

57

 • ข้อมูล Quest ของบทที่ 3
 • ข้อมูลไอเท็ม ของบทที่ 3
 • ข้อมูลมอนสเตอร์ ของบทที่ 3
 • ข้อมูลแผนที่ ของบทที่ 3
 • ข้อมูล Monster ของบทที่ 3
 • ข้อมูลอาชีพ ของบทที่ 3

56

 • ข้อมูลของบทที่ 3 ส่วนที่เป็นรูปภาพ

55

 • ข้อมูลของบทที่ 3 ส่วนที่เป็นรูปภาพ

54

 • ข้อมูลของบทที่ 3 ส่วนที่เป็นรูปภาพ
 • แก้ไขข้อผิดพลาดของ Patcher เป็น Version 3.3.4

53

 • ข้อมูลแผนที่ของ ของ บทที่ 3
 • ข้อมูล Quest ของ บทที่ 3
 • ข้อมูล NPC ของ บทที่ 3
 • ข้อมูล Item ของ บทที่ 3
 • ระบบแจ้งข่าวสารแบบวิ่ง
 • ปรับปรุงระบบ Network
 • แก้ข้อผิดพลาดถ้าเกิดมาในแผนที่ ๆ ไม่รู้จัก

51

 • ข้อมูลแผนที่ของ บทที่ 3
 • การถ่ายรูปเมื่อใช้ GDI
 • โปรแกรม Patcher เป็น Version 3.3.3

50

 • ปรับปรุงกิจกรรม ฤดูวุ้นหลาก
 • จัดเก็บข้อมูลการซื้อ-ขาย ของลงดาตาเบส
 • แก้ไอเท็ม
 • ข้อมูลแผนที่ของ บทที่ 3

49

 • แก้ข้อผิดพลาด Render ด้วย GDI แล้วหลุด

48

 • แก้ไข Monster ใน MAP
 • เพิ่ม Item ของขายเงินโซล
 • ระบบ MAP Property

47

 • แก้ข้อผิดพลาดไม่จดจำตำแหน่งแสดงข้อความ
 • แก้ข้อผิดพลาดของการบันทึกแผนที่ตอนตาย
 • เพิ่มระบบมอนเตอร์ Remove ตัวเองหากอยู่ในสถาวะ idel ประมาณ 5 นาที

46

 • แก้ไขโปรแกรม Patcher เป็น Version 3.3.2 เปลี่ยน URL ในการแสดงข้อมูลเว็บ

45

 • แก้ข้อผิดพลาดกล่องกิจกรรมไม่สามารถตีได้

44

43

42

 • ปรับปรุงกิจกรรม ศึกสยบเขี้ยวทมิฬ
 • ปรับปรุงกิจกรรม ปกป้องหมู่บ้าน
 • ปรับปรุงกิจกรรม ชิงเสบียงเขี้ยวทมิฬ
 • ปรับปรุงกิจกรรม ฤดูวุ้นหลาก
 • ปรับปรุงกิจกรรม สนามซ้อมรบของทางการ ( วุ้นตีกัน )
 • บอกว่าระบบตอนนี้ให้ค่า EXP กี่เท่า
 • ปรับปรุงระบบ Monster เกิดเป็นเวลา
 • เริ่มระบบ GM Queue
 • เริ่มระบบ Guild
 • เริ่มระบบ Properties MAP
 • ตอนปาร์ตี้ไม่ให้แสดงชือสามาชิกในปาร์ตี้ให้แสดงแต่หลอด HP
 • เพิ่มเติมไอเท็ม / แก้ไขไอเท็ม
 • เพิ่มเติมมอนเตอร์ / แก้ไขมอนเตอร์
 • เพิ่มเติมทักษะ / แก้ไขทักษะ
 • เพิ่มเติมบัฟ / แก้ไขบัฟ
 • แก้ข้อผิดพลาดตอนใช้โกยแนบแล้วค้างยาวเลย
 • สร้างทักษะสำหรับจีเอ็ม
 • เอาน้ำยา EXP x2 และ x1.5 ออกจากระบบ

41

 • แก้ไขโปรแกรม Patcher เป็น Version 3.3.1
 • เรียกใช้ GDI หรือ DX9 ที่รวมอยู่กับ EXE
 • ข้อมูล patch ถ้า UNZIP แล้วมีปัญหาให้ลบทิ้งด้วย
 • แก้ไขลิงค์ปุ่มแจ้งข้อผิดพลาดของโปรแกรม Patcher มาที่ http://forum.gameindy.com

40

 • แก้ไข Monster สำหรับกิจกรรม ปกป้องหมู่บ้าน
 • แก้ไขของเงินโซลราคาผิด
 • แก้ไขข้อผิดพลาดของมีดผลึก
 • แก้ไขข้อผิดพลาดของหูแมวดำ/หูแมวขาว
 • แก้ไขหมวกหูหมาให้เป็นหน้ากาก

39

 • แก้ระบบ pack ข้อมูลที่ทำให้ Effect ที่ใช้ Lighten ใช้ Memory น้อยลง
 • เพิ่มข้อมูล MAP สำหรับ บทที่ 3
 • เพิ่มข้อมูล Monster สำหรับ บทที่ 3
 • เพิ่มข้อมูล Item สำหรับ บทที่ 3
 • เพิ่มข้อมูล Item สำหรับ กิจกรรม

38

 • แก้ไขข้อผิดพลาดของการเพิ่มเพื่อนไม่ได้บางแผนที่
 • มีข้อความบอกผู้เล่นว่าตอนนี้ EXP คูณเท่าไรอยู่
 • ควบคุมการเกิดข้อผิดพลาดที่เกิด E_OUTOFMEMORY
 • ตอนปาร์ตี้ให้หลอด HP ของเราอยู่หน้าหลอด HP ของสมาชิกอื่น ๆ ในปาร์ตี้
 • ตอนปาร์ตี้ไม่ต้องแสดงชื่อผู้เล่น แสดงแต่หลอด HP
 • ปรับปรุงกิจกรรม ศึกสยบเขี้ยวทมิฬ
 • ปรับปรุงกิจกรรม ปกป้องหมู่บ้าน
 • เพิ่มกิจกรรม ชิงเสบียงเขี้ยวทมิฬ
 • เพิ่มกิจกรรม ฤดูวุ้นหลาก
 • เพิ่มระบบ สนามซ้อมรบของทางการ ( วุ้นตีกัน )
 • แก้ไขรูปโหลดของ Zest เพราะข้อมูลผิดพลาด
 • ปรับปรุงระบบแจ้งข่าวสารภายในเกม
 • เอาส่วน Render ภาพ DirectX9 และ GDI มารวมใน EXE เดียวกัน
 • แก้ไขระบบ Global Quest

37

 • แก้ไขข้อผิดพลาดของหมวก TV
 • เอาของเงินโซลบางชิ้นออกจากร้านค้า
 • ซื้อคืนของเงินโซลบางชิ้นคืนจากผู้เล่น ( ไม่ได้ตั้งใจให้ขาย )

36

 • แก้ไข Monster สำหรับกิจกรรม
 • ปรับปรุง Method เรียก Monster สำหรับกิจกรรม
 • แก้ไขให้ตอนตั้งห้องสามารถถ่ายรูปได้

35

 • เพิ่มรูปโหลดที่มีข้อมูล เวลา/เงินโซล ที่หาซื้อได้ที่ร้าน Zest
 • เอา NPC กิจกรรมวันสงกรานต์ออก
 • เอาทักษะสาดน้ำออก
 • เพิ่มกิจกรรม ศึกสยบเขี้ยวทมิฬ
 • เพิ่มกิจกรรม ปกป้องหมู่บ้าน
 • เพิ่มของสวมใส่สำหรับ ขายเงินโซล/ดร็อปจากมอนสเตอร์
 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจาก vdo_gdi.dll
 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่ฝั่ง Server ที่เกิดจากการเรียกใช้ข้อมูลที่ถูกลบไปแล้ว
 • แก้ข้อผิดพลาด บทพูด NPC สัสดี ใน southern_shire/academy_office
 • แก้ไขให้ GM สามารถแลกเปลี่ยนของเงินโซลกับผู้เล่นได้
 • เพิ่มบ้านไก่จ๊วบ
 • เพิ่มจำนวนคนสูงสุดในปาร์ตี้ และ จำนวนคนสูงสุดที่ตั้งห้องได้ เป็น 16 คน

34

 • แก้ไข vdo_gdi.dll
 • แก้ข้อผิดพลาดตอน Morph เป็นวุ้นแล้ว หน้าของสวมใส่ผิด
 • เพิ่ม NPC Preview a-cash

33

 • แก้ไขการแสดง server messasge

32

 • แก้ข้อพิดพลาด ทำให้วุ้นสวรรค์ติดต่อไปที่วุ้นนรก

31

 • เพิ่ม Quest 4 Quest
 • เพิ่มของขายเงินโซล
 • แก้สมดุลของ Caster
 • แก้ธาตุของ Monster
 • เอาวุ้นสงกรานต์ออก

30

 • แก้ไขข้อผิดพลาดของ effect

29

 • เพิ่ม MAP
 • เพิ่ม item
 • เพิ่ม Skill

28

 • เปลี่ยนเป็น บทที่ 2 การโต้กลับของจักรวรรดิ

27

 • effect ใหม่ / ฉากปิดบทที่ 1

26

 • แก้ไข item ขายเงินโซล / แก้ไข text

25

 • เพิ่มระบบ Buff Repeat
 • Monster เกิดเป็นเวลา

24

 • เพิ่มรูป effect
 • แก้ Memory Leak
 • เพิ่มกิจกรรม

23

 • แก้ code debug เพราะ commit มาผิด

22

 • แก้ข้อผิดพลาดของรูป โป๊ะเชะ
 • เพิ่มกิจกรรม

21

 • เพิ่มกิจกรรม
 • แก้ item exp x 2 และ exp x 1.5

20

 • เพิ่มกิจกรรม
 • แก้ไข item กล่องปริศนา

19

 • แก้หน้า Title / loading โฆษณา

18

 • เพิ่มหน้า Title/loading โฆษณา
 • เพิ่ม NPC Preview

17

 • แก้ให้กล่องเก็บวุ้นคนไม่สามารถตีได้

16

 • แก้รูป / แก้คำอธิบาย

15

 • เพิ่ม item / รูป icon
 • แก้ข้อพิดพลาด Decorate ใส่
 • ลบ vdo_dx9.dll
 • แก้ปัญหาสีตัวอักษรผิด ( ClearType )
 • แก้ให้แปลงเป็นวุ้นแล้วตีได้เลย

14

 • แก้ปัญหาวาดรูปด้วย NULL String แล้ว Error Graphics.cpp

13

 • แก้ปัญหา Item ไม่มีรูป

12

 • เพิ่มการ Render โดย GDI
 • เพิ่ม DrawString แบบมี Cash
 • แก้ไขโปรแกรม Patcher

13

 • แก้ไขโปรแกรม Patcher ให้ตรงกัน

12

 • เพิ่ม item / skill / buff สำหรับกิจกรรม
 • แก้ไขอาชีพ Monster
 • แก้ให้ในระหว่างกิจกรรมไม่เสีย EXP ตาย HP เพิ่ม 50%

11

 • เพิ่ม item / skill / buff สำหรับกิจกรรม
 • แก้ไขอาชีพ Monster

10

 • แก้ไขระบบ Decorate ใส่
 • เพิ่มอาชีพ Monster
 • แก้ไขโปรแกรม patcher

9

 • เพิ่ม Monster สำหรับบทที่ 2
 • เพิ่มข้อมูลแผนที่ บทที่ 2
 • แก้ข้อผิดพลาด Skill โกยแน่บ

8

 • ระบบ Decorate ใส่แบบใหม่
 • แก้ไขระบบบอกน้ำหนัก

7

 • ตอน login และเวลาหมดให้ขึ้น Message บอก
 • ตอนสร้าง User ซ้ำให้ขึ้น Message บอกว่า User ซ้ำ
 • แก้ไขระบบเรียก Monster / Monster Follow
 • แก้ไขวิธีการบอก Expire Time

6

 • ปรับปรุงแผนที่ Trainning
 • Update ข้อมูลแผนที่ บทที่ 2
 • ระบบแจ้งเวลา Expire Time
 • เพิ่มระบบ Emotion Text
 • ระบบเรียก Monster / Monster Follow
 • ระบบอาชีพ Monster
 • ระบบการ Morp ทำให้เปลี่ยนเป็น Monster เลย

5

 • แก้ไข Effect
 • เพิ่ม / แก้ไข item / skill
 • แก้ข้อพิดพลาดสำหรับข้อ Chat

4

 • แก้ข้อพิดพลาดรูป Effect ที่เป็นสีดำ
 • เพิ่ม item / skill
 • แก้ไขระบบเสียง

3

 • แก้ไขระดับความยากของ Monster
 • เพิ่ม รูป NPC Preview / ชื่อแผนที่

2

 • แก้ไขแผนที่เพิ่มเติม
 • แก้ไข Effect ให้สวยงามขึ้น

1

 • แก้ไขแผนที่เพิ่มเติม
 • แก้ไข Effect ให้สวยงามขึ้น
 • เพิ่มระบบ NPC Preview
 • เพิ่มระบบ ชือแผนที่
 • วางแผนที่ใหม่
 • วาง NPC ใหม่
 • จัด Monster ใหม่
 • จัดวาง Quest ใหม่
 • บทที่ 1 กองกำลังพิทักษ์เซาร์เทิร์นไชร์


เครื่องมือส่วนตัว
 • ล็อกอิน / สร้างบัญชีผู้ใช้
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือ