(Magic Skill)

สารานุกรมเกมอินดี้

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา
(Magic Skill)
ประเภท (Active Skill)
ความสามารถ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม เป็นการใช้ พลังเวทย์มนต์(Mp)ในการโจมตี

ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ กดเรียกใช้(Active)

ไม่มีความเห็นของสกิลนี้
ความน่าใช้ ไม่ได้กำหนด
เครื่องมือส่วนตัว
  • ล็อกอิน / สร้างบัญชีผู้ใช้
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือ