เวบบอร์ด GAMEINDY เวบบอร์ด GAMEINDY
ProjectONE เกมออนไลน์สัญชาติไทยแท้
 
 ช่วยเหลือช่วยเหลือ   ค้นหาค้นหา   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก   กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   สมัครสมาชิก(Register)สมัครสมาชิก(Register) 
 ข้อมูลส่วนตัว(Profile)ข้อมูลส่วนตัว(Profile)   เข้าสู่ระบบเพื่อเช็คข้อความส่วนตัวเข้าสู่ระบบเพื่อเช็คข้อความส่วนตัว   เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in) 
บอร์ดนี้ถูกยกเลิก ไม่สามารถเพิ่มข้อความได้ ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
กรุณาใช้บอร์ดใหม่ที่ http://forum.gameindy.com

แจ้งเรื่อง dexview ที่ส่งมาครับ-----------------------------

 
Forum นี้ถูกล็อก คุณไม่สามารถตอบ หรือแก้ไขได้   หัวข้อนี้ถูกล็อก คุณไม่สามารถแก้ไข หรือตอบได้    หน้าแรก -> เวบบอร์ด GAMEINDY -> แจ้งผลการทดสอบ Project ONE pre-alpha
อ่านหัวข้อก่อนหน้า :: อ่านหัวข้อถัดไป  
ผู้ตั้ง ข้อความ
thedatazero
Project ONE Tester


เข้าร่วม: 05 May 2006
ตอบ: 57

ตอบตอบเมื่อ: Sun May 14, 2006 8:49 am    เรื่อง: แจ้งเรื่อง dexview ที่ส่งมาครับ----------------------------- ตอบโดยอ้างข้อความ

DirectX Graphics Adapters
S3 Graphics ProSavageDDR (Microsoft Corporation)
Driver s3gnb.dll
Description S3 Graphics ProSavageDDR (Microsoft Corporation)
DriverVersion 0x0006000E-000A000C
VendorId 0x00005333
DeviceId 0x00008d04
SubSysId 0x807b1043
Revision
DeviceIdentifier {D7B75DD3-CE44-11CF-FF73-71A0A1C2CB35}
WHQLLevel
Display Modes
640 x 480 D3DFMT_X8R8G8B8 60
640 x 480 D3DFMT_X8R8G8B8 75
640 x 480 D3DFMT_X8R8G8B8 85
800 x 600 D3DFMT_X8R8G8B8 60
800 x 600 D3DFMT_X8R8G8B8 75
800 x 600 D3DFMT_X8R8G8B8 85
1024 x 768 D3DFMT_X8R8G8B8 60
1024 x 768 D3DFMT_X8R8G8B8 70
1024 x 768 D3DFMT_X8R8G8B8 75
1024 x 768 D3DFMT_X8R8G8B8 85
1280 x 1024 D3DFMT_X8R8G8B8 60
320 x 200 D3DFMT_X8R8G8B8 70
320 x 240 D3DFMT_X8R8G8B8 72
400 x 300 D3DFMT_X8R8G8B8 72
512 x 384 D3DFMT_X8R8G8B8 70
640 x 400 D3DFMT_X8R8G8B8 70
640 x 480 D3DFMT_R5G6B5 60
640 x 480 D3DFMT_R5G6B5 75
640 x 480 D3DFMT_R5G6B5 85
800 x 600 D3DFMT_R5G6B5 60
800 x 600 D3DFMT_R5G6B5 75
800 x 600 D3DFMT_R5G6B5 85
1024 x 768 D3DFMT_R5G6B5 60
1024 x 768 D3DFMT_R5G6B5 70
1024 x 768 D3DFMT_R5G6B5 75
1024 x 768 D3DFMT_R5G6B5 85
1280 x 1024 D3DFMT_R5G6B5 60
320 x 200 D3DFMT_R5G6B5 70
320 x 240 D3DFMT_R5G6B5 72
400 x 300 D3DFMT_R5G6B5 72
512 x 384 D3DFMT_R5G6B5 70
640 x 400 D3DFMT_R5G6B5 70
D3D Device Types
HAL
Caps
DeviceType 1
AdapterOrdinal
MaxTextureWidth 2,048
MaxTextureHeight 2,048
MaxVolumeExtent
MaxTextureRepeat 2,048
MaxTextureAspectRatio 1
MaxAnisotropy 1
MaxVertexW 1E+010
GuardBandLeft -2048
GuardBandTop -2048
GuardBandRight 2048
GuardBandBottom 2048
ExtentsAdjust 0
MaxTextureBlendStages 2
MaxSimultaneousTextures 2
MaxActiveLights
MaxUserClipPlanes
MaxVertexBlendMatrices
MaxVertexBlendMatrixIndex
MaxPointSize 64
MaxPrimitiveCount 65,535
MaxVertexIndex 65,535
MaxStreams 1
MaxStreamStride 256
VertexShaderVersion 0.0
MaxVertexShaderConst
PixelShaderVersion 0.0
PixelShader1xMaxValue 0
MaxNpatchTessellationLevel 0
MasterAdapterOrdinal
AdapterOrdinalInGroup
NumberOfAdaptersInGroup 1
NumSimultaneousRTs 1
MaxVShaderInstructionsExecuted
MaxPShaderInstructionsExecuted
MaxVertexShader30InstructionSlots
MaxPixelShader30InstructionSlots
Caps
D3DCAPS_READ_SCANLINE Yes
Caps2
D3DCAPS2_FULLSCREENGAMMA Yes
D3DCAPS2_DYNAMICTEXTURES Yes
Caps3
PresentationIntervals
D3DPRESENT_INTERVAL_ONE Yes
D3DPRESENT_INTERVAL_IMMEDIATE Yes
CursorCaps
DevCaps
D3DDEVCAPS_EXECUTESYSTEMMEMORY Yes
D3DDEVCAPS_TLVERTEXSYSTEMMEMORY Yes
D3DDEVCAPS_TEXTUREVIDEOMEMORY Yes
D3DDEVCAPS_DRAWPRIMTLVERTEX Yes
D3DDEVCAPS_CANRENDERAFTERFLIP Yes
D3DDEVCAPS_TEXTURENONLOCALVIDMEM Yes
D3DDEVCAPS_DRAWPRIMITIVES2 Yes
D3DDEVCAPS_DRAWPRIMITIVES2EX Yes
D3DDEVCAPS_HWRASTERIZATION Yes
PrimitiveMiscCaps
D3DPMISCCAPS_MASKZ Yes
D3DPMISCCAPS_CULLNONE Yes
D3DPMISCCAPS_CULLCW Yes
D3DPMISCCAPS_CULLCCW Yes
RasterCaps
D3DPRASTERCAPS_DITHER Yes
D3DPRASTERCAPS_FOGVERTEX Yes
D3DPRASTERCAPS_FOGTABLE Yes
D3DPRASTERCAPS_MIPMAPLODBIAS Yes
D3DPRASTERCAPS_WBUFFER Yes
D3DPRASTERCAPS_WFOG Yes
D3DPRASTERCAPS_SCISSORTEST Yes
ZCmpCaps
D3DPCMPCAPS_NEVER Yes
D3DPCMPCAPS_LESS Yes
D3DPCMPCAPS_EQUAL Yes
D3DPCMPCAPS_LESSEQUAL Yes
D3DPCMPCAPS_GREATER Yes
D3DPCMPCAPS_NOTEQUAL Yes
D3DPCMPCAPS_GREATEREQUAL Yes
D3DPCMPCAPS_ALWAYS Yes
SrcBlendCaps
D3DPBLENDCAPS_ZERO Yes
D3DPBLENDCAPS_ONE Yes
D3DPBLENDCAPS_SRCCOLOR Yes
D3DPBLENDCAPS_INVSRCCOLOR Yes
D3DPBLENDCAPS_SRCALPHA Yes
D3DPBLENDCAPS_INVSRCALPHA Yes
D3DPBLENDCAPS_DESTALPHA Yes
D3DPBLENDCAPS_INVDESTALPHA Yes
D3DPBLENDCAPS_DESTCOLOR Yes
D3DPBLENDCAPS_INVDESTCOLOR Yes
D3DPBLENDCAPS_SRCALPHASAT Yes
D3DPBLENDCAPS_BOTHSRCALPHA Yes
D3DPBLENDCAPS_BOTHINVSRCALPHA Yes
DestBlendCaps
D3DPBLENDCAPS_ZERO Yes
D3DPBLENDCAPS_ONE Yes
D3DPBLENDCAPS_SRCCOLOR Yes
D3DPBLENDCAPS_INVSRCCOLOR Yes
D3DPBLENDCAPS_SRCALPHA Yes
D3DPBLENDCAPS_INVSRCALPHA Yes
D3DPBLENDCAPS_DESTALPHA Yes
D3DPBLENDCAPS_INVDESTALPHA Yes
D3DPBLENDCAPS_DESTCOLOR Yes
D3DPBLENDCAPS_INVDESTCOLOR Yes
D3DPBLENDCAPS_BOTHSRCALPHA Yes
D3DPBLENDCAPS_BOTHINVSRCALPHA Yes
AlphaCmpCaps
D3DPCMPCAPS_NEVER Yes
D3DPCMPCAPS_LESS Yes
D3DPCMPCAPS_EQUAL Yes
D3DPCMPCAPS_LESSEQUAL Yes
D3DPCMPCAPS_GREATER Yes
D3DPCMPCAPS_NOTEQUAL Yes
D3DPCMPCAPS_GREATEREQUAL Yes
D3DPCMPCAPS_ALWAYS Yes
ShadeCaps
D3DPSHADECAPS_COLORGOURAUDRGB Yes
D3DPSHADECAPS_SPECULARGOURAUDRGB Yes
D3DPSHADECAPS_ALPHAGOURAUDBLEND Yes
D3DPSHADECAPS_FOGGOURAUD Yes
TextureCaps
D3DPTEXTURECAPS_PERSPECTIVE Yes
D3DPTEXTURECAPS_POW2 Yes
D3DPTEXTURECAPS_ALPHA Yes
D3DPTEXTURECAPS_MIPMAP Yes
TextureFilterCaps
D3DPTFILTERCAPS_MINFPOINT Yes
D3DPTFILTERCAPS_MINFLINEAR Yes
D3DPTFILTERCAPS_MIPFPOINT Yes
D3DPTFILTERCAPS_MIPFLINEAR Yes
D3DPTFILTERCAPS_MAGFPOINT Yes
D3DPTFILTERCAPS_MAGFLINEAR Yes
CubeTextureFilterCaps
VolumeTextureFilterCaps
TextureAddressCaps
D3DPTADDRESSCAPS_WRAP Yes
D3DPTADDRESSCAPS_MIRROR Yes
D3DPTADDRESSCAPS_CLAMP Yes
VolumeTextureAddressCaps
LineCaps
StencilCaps
D3DSTENCILCAPS_KEEP Yes
D3DSTENCILCAPS_ZERO Yes
D3DSTENCILCAPS_REPLACE Yes
D3DSTENCILCAPS_INCRSAT Yes
D3DSTENCILCAPS_DECRSAT Yes
D3DSTENCILCAPS_INVERT Yes
D3DSTENCILCAPS_INCR Yes
D3DSTENCILCAPS_DECR Yes
FVFCaps
D3DFVFCAPS_TEXCOORDCOUNTMASK Yes
D3DFVFCAPS_PSIZE Yes
TextureOpCaps
D3DTEXOPCAPS_DISABLE Yes
D3DTEXOPCAPS_SELECTARG1 Yes
D3DTEXOPCAPS_SELECTARG2 Yes
D3DTEXOPCAPS_MODULATE Yes
D3DTEXOPCAPS_MODULATE2X Yes
D3DTEXOPCAPS_MODULATE4X Yes
D3DTEXOPCAPS_ADD Yes
D3DTEXOPCAPS_ADDSIGNED Yes
D3DTEXOPCAPS_ADDSIGNED2X Yes
D3DTEXOPCAPS_SUBTRACT Yes
D3DTEXOPCAPS_BLENDDIFFUSEALPHA Yes
D3DTEXOPCAPS_BLENDTEXTUREALPHA Yes
D3DTEXOPCAPS_BLENDFACTORALPHA Yes
D3DTEXOPCAPS_BLENDCURRENTALPHA Yes
D3DTEXOPCAPS_MODULATEALPHA_ADDCOLOR Yes
D3DTEXOPCAPS_MODULATECOLOR_ADDALPHA Yes
D3DTEXOPCAPS_MODULATEINVALPHA_ADDCOLOR Yes
D3DTEXOPCAPS_MODULATEINVCOLOR_ADDALPHA Yes
VertexProcessingCaps
DevCaps2
D3DDEVCAPS2_STREAMOFFSET Yes
D3DDEVCAPS2_CAN_STRETCHRECT_FROM_TEXTURES Yes
DeclTypes
StretchRectFilterCaps
D3DPTFILTERCAPS_MINFPOINT Yes
D3DPTFILTERCAPS_MINFLINEAR Yes
D3DPTFILTERCAPS_MAGFPOINT Yes
D3DPTFILTERCAPS_MAGFLINEAR Yes
VS20Caps
DynamicFlowControlDepth
NumTemps
StaticFlowControlDepth
PS20Caps
DynamicFlowControlDepth
NumTemps
StaticFlowControlDepth
NumInstructionSlots
VertexTextureFilterCaps
Adapter Formats
D3DFMT_X8R8G8B8 (Fullscreen)
Back Buffer Formats
D3DFMT_A8R8G8B8
D3DFMT_X8R8G8B8
Render Target Formats
D3DFMT_A8R8G8B8
D3DFMT_X8R8G8B8
D3DFMT_R5G6B5
Depth/Stencil Formats
D3DFMT_D16_LOCKABLE
D3DFMT_D24S8
D3DFMT_D16
Plain Surface Formats
D3DFMT_A8R8G8B8
D3DFMT_X8R8G8B8
D3DFMT_R5G6B5
Texture Formats
D3DFMT_A8R8G8B8
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_X8R8G8B8
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_R5G6B5
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_A1R5G5B5
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_A4R4G4B4
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_DXT1
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_DXT2
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_DXT3
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_DXT4
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_DXT5
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
Cube Texture Formats
Volume Texture Formats
Render Format Compatibility
D3DFMT_A8R8G8B8
D3DMULTISAMPLE_NONE
1 quality level
Compatible Depth/Stencil Formats
D3DFMT_D16_LOCKABLE
D3DFMT_D24S8
D3DFMT_D16
D3DFMT_X8R8G8B8
D3DMULTISAMPLE_NONE
1 quality level
Compatible Depth/Stencil Formats
D3DFMT_D16_LOCKABLE
D3DFMT_D24S8
D3DFMT_D16
D3DFMT_R5G6B5
D3DMULTISAMPLE_NONE
1 quality level
Compatible Depth/Stencil Formats
D3DFMT_D16_LOCKABLE
D3DFMT_D24S8
D3DFMT_D16
D3DFMT_X8R8G8B8 (Windowed)
Back Buffer Formats
D3DFMT_A8R8G8B8
D3DFMT_X8R8G8B8
Render Target Formats
D3DFMT_A8R8G8B8
D3DFMT_X8R8G8B8
D3DFMT_R5G6B5
Depth/Stencil Formats
D3DFMT_D16_LOCKABLE
D3DFMT_D24S8
D3DFMT_D16
Plain Surface Formats
D3DFMT_A8R8G8B8
D3DFMT_X8R8G8B8
D3DFMT_R5G6B5
Texture Formats
D3DFMT_A8R8G8B8
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_X8R8G8B8
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_R5G6B5
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_A1R5G5B5
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_A4R4G4B4
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_DXT1
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_DXT2
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_DXT3
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_DXT4
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_DXT5
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
Cube Texture Formats
Volume Texture Formats
Render Format Compatibility
D3DFMT_A8R8G8B8
D3DMULTISAMPLE_NONE
1 quality level
Compatible Depth/Stencil Formats
D3DFMT_D16_LOCKABLE
D3DFMT_D24S8
D3DFMT_D16
D3DFMT_X8R8G8B8
D3DMULTISAMPLE_NONE
1 quality level
Compatible Depth/Stencil Formats
D3DFMT_D16_LOCKABLE
D3DFMT_D24S8
D3DFMT_D16
D3DFMT_R5G6B5
D3DMULTISAMPLE_NONE
1 quality level
Compatible Depth/Stencil Formats
D3DFMT_D16_LOCKABLE
D3DFMT_D24S8
D3DFMT_D16
D3DFMT_R5G6B5 (Fullscreen)
Back Buffer Formats
D3DFMT_R5G6B5
Render Target Formats
D3DFMT_A8R8G8B8
D3DFMT_X8R8G8B8
D3DFMT_R5G6B5
Depth/Stencil Formats
D3DFMT_D16_LOCKABLE
D3DFMT_D24S8
D3DFMT_D16
Plain Surface Formats
D3DFMT_A8R8G8B8
D3DFMT_X8R8G8B8
D3DFMT_R5G6B5
Texture Formats
D3DFMT_A8R8G8B8
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_X8R8G8B8
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_R5G6B5
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_A1R5G5B5
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_A4R4G4B4
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_DXT1
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_DXT2
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_DXT3
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_DXT4
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_DXT5
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
Cube Texture Formats
Volume Texture Formats
Render Format Compatibility
D3DFMT_A8R8G8B8
D3DMULTISAMPLE_NONE
1 quality level
Compatible Depth/Stencil Formats
D3DFMT_D16_LOCKABLE
D3DFMT_D24S8
D3DFMT_D16
D3DFMT_X8R8G8B8
D3DMULTISAMPLE_NONE
1 quality level
Compatible Depth/Stencil Formats
D3DFMT_D16_LOCKABLE
D3DFMT_D24S8
D3DFMT_D16
D3DFMT_R5G6B5
D3DMULTISAMPLE_NONE
1 quality level
Compatible Depth/Stencil Formats
D3DFMT_D16_LOCKABLE
D3DFMT_D24S8
D3DFMT_D16
D3DFMT_R5G6B5 (Windowed)
Back Buffer Formats
D3DFMT_R5G6B5
Render Target Formats
D3DFMT_A8R8G8B8
D3DFMT_X8R8G8B8
D3DFMT_R5G6B5
Depth/Stencil Formats
D3DFMT_D16_LOCKABLE
D3DFMT_D24S8
D3DFMT_D16
Plain Surface Formats
D3DFMT_A8R8G8B8
D3DFMT_X8R8G8B8
D3DFMT_R5G6B5
Texture Formats
D3DFMT_A8R8G8B8
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_X8R8G8B8
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_R5G6B5
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_A1R5G5B5
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_A4R4G4B4
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_DXT1
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_DXT2
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_DXT3
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_DXT4
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
D3DFMT_DXT5
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
Cube Texture Formats
Volume Texture Formats
Render Format Compatibility
D3DFMT_A8R8G8B8
D3DMULTISAMPLE_NONE
1 quality level
Compatible Depth/Stencil Formats
D3DFMT_D16_LOCKABLE
D3DFMT_D24S8
D3DFMT_D16
D3DFMT_X8R8G8B8
D3DMULTISAMPLE_NONE
1 quality level
Compatible Depth/Stencil Formats
D3DFMT_D16_LOCKABLE
D3DFMT_D24S8
D3DFMT_D16
D3DFMT_R5G6B5
D3DMULTISAMPLE_NONE
1 quality level
Compatible Depth/Stencil Formats
D3DFMT_D16_LOCKABLE
D3DFMT_D24S8
D3DFMT_D16
Reference
Caps
DeviceType 2
AdapterOrdinal
MaxTextureWidth 4,096
MaxTextureHeight 4,096
MaxVolumeExtent 4,096
MaxTextureRepeat 32,768
MaxTextureAspectRatio
MaxAnisotropy 16
MaxVertexW 1E+010
GuardBandLeft -32768
GuardBandTop -32768
GuardBandRight 32767
GuardBandBottom 32767
ExtentsAdjust 0
MaxTextureBlendStages 8
MaxSimultaneousTextures 8
MaxActiveLights -1
MaxUserClipPlanes 6
MaxVertexBlendMatrices 4
MaxVertexBlendMatrixIndex 255
MaxPointSize 64
MaxPrimitiveCount 2,097,151
MaxVertexIndex 16,777,215
MaxStreams 16
MaxStreamStride 256
VertexShaderVersion 3.0
MaxVertexShaderConst 8,192
PixelShaderVersion 3.0
PixelShader1xMaxValue 3.40282E+038
MaxNpatchTessellationLevel 3.40282E+038
MasterAdapterOrdinal
AdapterOrdinalInGroup
NumberOfAdaptersInGroup 1
NumSimultaneousRTs 4
MaxVShaderInstructionsExecuted -1
MaxPShaderInstructionsExecuted -1
MaxVertexShader30InstructionSlots 32,768
MaxPixelShader30InstructionSlots 32,768
Caps
Caps2
D3DCAPS2_CANMANAGERESOURCE Yes
D3DCAPS2_DYNAMICTEXTURES Yes
D3DCAPS2_CANAUTOGENMIPMAP Yes
Caps3
D3DCAPS3_ALPHA_FULLSCREEN_FLIP_OR_DISCARD Yes
PresentationIntervals
D3DPRESENT_INTERVAL_ONE Yes
CursorCaps
DevCaps
D3DDEVCAPS_EXECUTESYSTEMMEMORY Yes
D3DDEVCAPS_TLVERTEXSYSTEMMEMORY Yes
D3DDEVCAPS_TEXTURESYSTEMMEMORY Yes
D3DDEVCAPS_DRAWPRIMTLVERTEX Yes
D3DDEVCAPS_DRAWPRIMITIVES2EX Yes
D3DDEVCAPS_HWTRANSFORMANDLIGHT Yes
D3DDEVCAPS_PUREDEVICE Yes
D3DDEVCAPS_QUINTICRTPATCHES Yes
D3DDEVCAPS_RTPATCHES Yes
D3DDEVCAPS_RTPATCHHANDLEZERO Yes
D3DDEVCAPS_NPATCHES Yes
PrimitiveMiscCaps
D3DPMISCCAPS_MASKZ Yes
D3DPMISCCAPS_CULLNONE Yes
D3DPMISCCAPS_CULLCW Yes
D3DPMISCCAPS_CULLCCW Yes
D3DPMISCCAPS_COLORWRITEENABLE Yes
D3DPMISCCAPS_CLIPPLANESCALEDPOINTS Yes
D3DPMISCCAPS_CLIPTLVERTS Yes
D3DPMISCCAPS_TSSARGTEMP Yes
D3DPMISCCAPS_BLENDOP Yes
D3DPMISCCAPS_NULLREFERENCE Yes
D3DPMISCCAPS_INDEPENDENTWRITEMASKS Yes
D3DPMISCCAPS_PERSTAGECONSTANT Yes
D3DPMISCCAPS_FOGANDSPECULARALPHA Yes
D3DPMISCCAPS_SEPARATEALPHABLEND Yes
D3DPMISCCAPS_MRTINDEPENDENTBITDEPTHS Yes
D3DPMISCCAPS_MRTPOSTPIXELSHADERBLENDING Yes
RasterCaps
D3DPRASTERCAPS_DITHER Yes
D3DPRASTERCAPS_ZTEST Yes
D3DPRASTERCAPS_FOGVERTEX Yes
D3DPRASTERCAPS_FOGTABLE Yes
D3DPRASTERCAPS_MIPMAPLODBIAS Yes
D3DPRASTERCAPS_FOGRANGE Yes
D3DPRASTERCAPS_ANISOTROPY Yes
D3DPRASTERCAPS_WBUFFER Yes
D3DPRASTERCAPS_WFOG Yes
D3DPRASTERCAPS_ZFOG Yes
D3DPRASTERCAPS_COLORPERSPECTIVE Yes
D3DPRASTERCAPS_SCISSORTEST Yes
D3DPRASTERCAPS_SLOPESCALEDEPTHBIAS Yes
D3DPRASTERCAPS_DEPTHBIAS Yes
D3DPRASTERCAPS_MULTISAMPLE_TOGGLE Yes
ZCmpCaps
D3DPCMPCAPS_NEVER Yes
D3DPCMPCAPS_LESS Yes
D3DPCMPCAPS_EQUAL Yes
D3DPCMPCAPS_LESSEQUAL Yes
D3DPCMPCAPS_GREATER Yes
D3DPCMPCAPS_NOTEQUAL Yes
D3DPCMPCAPS_GREATEREQUAL Yes
D3DPCMPCAPS_ALWAYS Yes
SrcBlendCaps
D3DPBLENDCAPS_ZERO Yes
D3DPBLENDCAPS_ONE Yes
D3DPBLENDCAPS_SRCCOLOR Yes
D3DPBLENDCAPS_INVSRCCOLOR Yes
D3DPBLENDCAPS_SRCALPHA Yes
D3DPBLENDCAPS_INVSRCALPHA Yes
D3DPBLENDCAPS_DESTALPHA Yes
D3DPBLENDCAPS_INVDESTALPHA Yes
D3DPBLENDCAPS_DESTCOLOR Yes
D3DPBLENDCAPS_INVDESTCOLOR Yes
D3DPBLENDCAPS_SRCALPHASAT Yes
D3DPBLENDCAPS_BOTHSRCALPHA Yes
D3DPBLENDCAPS_BOTHINVSRCALPHA Yes
D3DPBLENDCAPS_BLENDFACTOR Yes
DestBlendCaps
D3DPBLENDCAPS_ZERO Yes
D3DPBLENDCAPS_ONE Yes
D3DPBLENDCAPS_SRCCOLOR Yes
D3DPBLENDCAPS_INVSRCCOLOR Yes
D3DPBLENDCAPS_SRCALPHA Yes
D3DPBLENDCAPS_INVSRCALPHA Yes
D3DPBLENDCAPS_DESTALPHA Yes
D3DPBLENDCAPS_INVDESTALPHA Yes
D3DPBLENDCAPS_DESTCOLOR Yes
D3DPBLENDCAPS_INVDESTCOLOR Yes
D3DPBLENDCAPS_SRCALPHASAT Yes
D3DPBLENDCAPS_BLENDFACTOR Yes
AlphaCmpCaps
D3DPCMPCAPS_NEVER Yes
D3DPCMPCAPS_LESS Yes
D3DPCMPCAPS_EQUAL Yes
D3DPCMPCAPS_LESSEQUAL Yes
D3DPCMPCAPS_GREATER Yes
D3DPCMPCAPS_NOTEQUAL Yes
D3DPCMPCAPS_GREATEREQUAL Yes
D3DPCMPCAPS_ALWAYS Yes
ShadeCaps
D3DPSHADECAPS_COLORGOURAUDRGB Yes
D3DPSHADECAPS_SPECULARGOURAUDRGB Yes
D3DPSHADECAPS_ALPHAGOURAUDBLEND Yes
D3DPSHADECAPS_FOGGOURAUD Yes
TextureCaps
D3DPTEXTURECAPS_PERSPECTIVE Yes
D3DPTEXTURECAPS_ALPHA Yes
D3DPTEXTURECAPS_TEXREPEATNOTSCALEDBYSIZE Yes
D3DPTEXTURECAPS_ALPHAPALETTE Yes
D3DPTEXTURECAPS_PROJECTED Yes
D3DPTEXTURECAPS_CUBEMAP Yes
D3DPTEXTURECAPS_VOLUMEMAP Yes
D3DPTEXTURECAPS_MIPMAP Yes
D3DPTEXTURECAPS_MIPVOLUMEMAP Yes
D3DPTEXTURECAPS_MIPCUBEMAP Yes
TextureFilterCaps
D3DPTFILTERCAPS_MINFPOINT Yes
D3DPTFILTERCAPS_MINFLINEAR Yes
D3DPTFILTERCAPS_MINFANISOTROPIC Yes
D3DPTFILTERCAPS_MINFPYRAMIDALQUAD Yes
D3DPTFILTERCAPS_MINFGAUSSIANQUAD Yes
D3DPTFILTERCAPS_MIPFPOINT Yes
D3DPTFILTERCAPS_MIPFLINEAR Yes
D3DPTFILTERCAPS_MAGFPOINT Yes
D3DPTFILTERCAPS_MAGFLINEAR Yes
D3DPTFILTERCAPS_MAGFANISOTROPIC Yes
D3DPTFILTERCAPS_MAGFPYRAMIDALQUAD Yes
D3DPTFILTERCAPS_MAGFGAUSSIANQUAD Yes
CubeTextureFilterCaps
D3DPTFILTERCAPS_MINFPOINT Yes
D3DPTFILTERCAPS_MINFLINEAR Yes
D3DPTFILTERCAPS_MIPFPOINT Yes
D3DPTFILTERCAPS_MIPFLINEAR Yes
D3DPTFILTERCAPS_MAGFPOINT Yes
D3DPTFILTERCAPS_MAGFLINEAR Yes
VolumeTextureFilterCaps
D3DPTFILTERCAPS_MINFPOINT Yes
D3DPTFILTERCAPS_MINFLINEAR Yes
D3DPTFILTERCAPS_MINFPYRAMIDALQUAD Yes
D3DPTFILTERCAPS_MINFGAUSSIANQUAD Yes
D3DPTFILTERCAPS_MIPFPOINT Yes
D3DPTFILTERCAPS_MIPFLINEAR Yes
D3DPTFILTERCAPS_MAGFPOINT Yes
D3DPTFILTERCAPS_MAGFLINEAR Yes
D3DPTFILTERCAPS_MAGFPYRAMIDALQUAD Yes
D3DPTFILTERCAPS_MAGFGAUSSIANQUAD Yes
TextureAddressCaps
D3DPTADDRESSCAPS_WRAP Yes
D3DPTADDRESSCAPS_MIRROR Yes
D3DPTADDRESSCAPS_CLAMP Yes
D3DPTADDRESSCAPS_BORDER Yes
D3DPTADDRESSCAPS_INDEPENDENTUV Yes
D3DPTADDRESSCAPS_MIRRORONCE Yes
VolumeTextureAddressCaps
D3DPTADDRESSCAPS_WRAP Yes
D3DPTADDRESSCAPS_MIRROR Yes
D3DPTADDRESSCAPS_CLAMP Yes
D3DPTADDRESSCAPS_BORDER Yes
D3DPTADDRESSCAPS_INDEPENDENTUV Yes
D3DPTADDRESSCAPS_MIRRORONCE Yes
LineCaps
D3DLINECAPS_TEXTURE Yes
D3DLINECAPS_ZTEST Yes
D3DLINECAPS_BLEND Yes
D3DLINECAPS_ALPHACMP Yes
D3DLINECAPS_FOG Yes
D3DLINECAPS_ANTIALIAS Yes
StencilCaps
D3DSTENCILCAPS_KEEP Yes
D3DSTENCILCAPS_ZERO Yes
D3DSTENCILCAPS_REPLACE Yes
D3DSTENCILCAPS_INCRSAT Yes
D3DSTENCILCAPS_DECRSAT Yes
D3DSTENCILCAPS_INVERT Yes
D3DSTENCILCAPS_INCR Yes
D3DSTENCILCAPS_DECR Yes
D3DSTENCILCAPS_TWOSIDED Yes
FVFCaps
D3DFVFCAPS_TEXCOORDCOUNTMASK Yes
D3DFVFCAPS_PSIZE Yes
TextureOpCaps
D3DTEXOPCAPS_DISABLE Yes
D3DTEXOPCAPS_SELECTARG1 Yes
D3DTEXOPCAPS_SELECTARG2 Yes
D3DTEXOPCAPS_MODULATE Yes
D3DTEXOPCAPS_MODULATE2X Yes
D3DTEXOPCAPS_MODULATE4X Yes
D3DTEXOPCAPS_ADD Yes
D3DTEXOPCAPS_ADDSIGNED Yes
D3DTEXOPCAPS_ADDSIGNED2X Yes
D3DTEXOPCAPS_SUBTRACT Yes
D3DTEXOPCAPS_ADDSMOOTH Yes
D3DTEXOPCAPS_BLENDDIFFUSEALPHA Yes
D3DTEXOPCAPS_BLENDTEXTUREALPHA Yes
D3DTEXOPCAPS_BLENDFACTORALPHA Yes
D3DTEXOPCAPS_BLENDTEXTUREALPHAPM Yes
D3DTEXOPCAPS_BLENDCURRENTALPHA Yes
D3DTEXOPCAPS_PREMODULATE Yes
D3DTEXOPCAPS_MODULATEALPHA_ADDCOLOR Yes
D3DTEXOPCAPS_MODULATECOLOR_ADDALPHA Yes
D3DTEXOPCAPS_MODULATEINVALPHA_ADDCOLOR Yes
D3DTEXOPCAPS_MODULATEINVCOLOR_ADDALPHA Yes
D3DTEXOPCAPS_BUMPENVMAP Yes
D3DTEXOPCAPS_BUMPENVMAPLUMINANCE Yes
D3DTEXOPCAPS_DOTPRODUCT3 Yes
D3DTEXOPCAPS_MULTIPLYADD Yes
D3DTEXOPCAPS_LERP Yes
VertexProcessingCaps
D3DVTXPCAPS_DIRECTIONALLIGHTS Yes
D3DVTXPCAPS_LOCALVIEWER Yes
D3DVTXPCAPS_MATERIALSOURCE7 Yes
D3DVTXPCAPS_POSITIONALLIGHTS Yes
D3DVTXPCAPS_TEXGEN Yes
D3DVTXPCAPS_TWEENING Yes
D3DVTXPCAPS_TEXGEN_SPHEREMAP Yes
DevCaps2
D3DDEVCAPS2_STREAMOFFSET Yes
D3DDEVCAPS2_DMAPNPATCH Yes
D3DDEVCAPS2_ADAPTIVETESSRTPATCH Yes
D3DDEVCAPS2_ADAPTIVETESSNPATCH Yes
D3DDEVCAPS2_CAN_STRETCHRECT_FROM_TEXTURES Yes
D3DDEVCAPS2_PRESAMPLEDDMAPNPATCH Yes
D3DDEVCAPS2_VERTEXELEMENTSCANSHARESTREAMOFFSET
DeclTypes
D3DDTCAPS_UBYTE4 Yes
D3DDTCAPS_UBYTE4N Yes
D3DDTCAPS_SHORT2N Yes
D3DDTCAPS_SHORT4N Yes
D3DDTCAPS_USHORT2N Yes
D3DDTCAPS_USHORT4N Yes
D3DDTCAPS_UDEC3 Yes
D3DDTCAPS_DEC3N Yes
D3DDTCAPS_FLOAT16_2 Yes
D3DDTCAPS_FLOAT16_4 Yes
StretchRectFilterCaps
VS20Caps
D3DVS20CAPS_PREDICATION Yes
DynamicFlowControlDepth 24
NumTemps 32
StaticFlowControlDepth 4
PS20Caps
D3DPS20CAPS_ARBITRARYSWIZZLE Yes
D3DPS20CAPS_GRADIENTINSTRUCTIONS Yes
D3DPS20CAPS_PREDICATION Yes
D3DPS20CAPS_NODEPENDENTREADLIMIT Yes
D3DPS20CAPS_NOTEXINSTRUCTIONLIMIT Yes
DynamicFlowControlDepth 24
NumTemps 32
StaticFlowControlDepth 4
NumInstructionSlots 512
VertexTextureFilterCaps
D3DPTFILTERCAPS_MINFPOINT Yes
D3DPTFILTERCAPS_MINFLINEAR Yes
D3DPTFILTERCAPS_MINFPYRAMIDALQUAD Yes
D3DPTFILTERCAPS_MINFGAUSSIANQUAD Yes
D3DPTFILTERCAPS_MIPFPOINT Yes
D3DPTFILTERCAPS_MIPFLINEAR Yes
D3DPTFILTERCAPS_MAGFPOINT Yes
D3DPTFILTERCAPS_MAGFLINEAR Yes
D3DPTFILTERCAPS_MAGFPYRAMIDALQUAD Yes
D3DPTFILTERCAPS_MAGFGAUSSIANQUAD Yes
Adapter Formats
D3DFMT_X8R8G8B8 (Fullscreen)
Back Buffer Formats
D3DFMT_A8R8G8B8
D3DFMT_X8R8G8B8
Render Target Formats
D3DFMT_R8G8B8
D3DFMT_A8R8G8B8
D3DFMT_X8R8G8B8
D3DFMT_R5G6B5
D3DFMT_X1R5G5B5
D3DFMT_A1R5G5B5
D3DFMT_A4R4G4B4
D3DFMT_R3G3B2
D3DFMT_A8R3G3B2
D3DFMT_X4R4G4B4
D3DFMT_A2B10G10R10
D3DFMT_A8B8G8R8
D3DFMT_X8B8G8R8
D3DFMT_G16R16
D3DFMT_A2R10G10B10
D3DFMT_A16B16G16R16
D3DFMT_MULTI2_ARGB8
D3DFMT_R16F
D3DFMT_G16R16F
D3DFMT_A16B16G16R16F
D3DFMT_R32F
D3DFMT_G32R32F
D3DFMT_A32B32G32R32F
Depth/Stencil Formats
D3DFMT_D16_LOCKABLE
D3DFMT_D32
D3DFMT_D15S1
D3DFMT_D24S8
D3DFMT_D24X8
D3DFMT_D24X4S4
D3DFMT_D16
D3DFMT_D32F_LOCKABLE
D3DFMT_D24FS8
Plain Surface Formats
D3DFMT_A8R8G8B8
D3DFMT_X8R8G8B8
D3DFMT_R5G6B5
D3DFMT_X1R5G5B5
D3DFMT_A1R5G5B5
Texture Formats
D3DFMT_R8G8B8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
D3DFMT_A8R8G8B8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
D3DFMT_X8R8G8B8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
D3DFMT_R5G6B5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
D3DFMT_X1R5G5B5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
D3DFMT_A1R5G5B5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
D3DFMT_A4R4G4B4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
D3DFMT_R3G3B2
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
D3DFMT_A8
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
D3DFMT_A8R3G3B2
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
D3DFMT_X4R4G4B4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
D3DFMT_A2B10G10R10
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
D3DFMT_A8B8G8R8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
D3DFMT_X8B8G8R8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
D3DFMT_G16R16
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
D3DFMT_A2R10G10B10
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
D3DFMT_A16B16G16R16
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
D3DFMT_A8P8
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
D3DFMT_P8
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
D3DFMT_L8
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
D3DFMT_A8L8
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
D3DFMT_A4L4
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
D3DFMT_V8U8
Yes
No
No
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
Yes
D3DFMT_L6V5U5
Yes
No
No
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
Yes
D3DFMT_X8L8V8U8
Yes
No
No
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
Yes
D3DFMT_Q8W8V8U8
Yes
No
No
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
Yes
D3DFMT_V16U16
Yes
No
No
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
ขึ้นไปข้างบน
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว ส่ง Email ชมเว็บส่วนตัว MSN Messenger
thedatazero
Project ONE Tester


เข้าร่วม: 05 May 2006
ตอบ: 57

ตอบตอบเมื่อ: Sun May 14, 2006 8:50 am    เรื่อง: ส่งให้แล้วนะครับ ตอบโดยอ้างข้อความ

ส่งให้แล้วนะครับพี่
ขึ้นไปข้างบน
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว ส่ง Email ชมเว็บส่วนตัว MSN Messenger
KARN
Project ONE Tester


เข้าร่วม: 22 Apr 2006
ตอบ: 78
ที่อยู่: แถวป่ารก อยู่ตรงกลางระหว่างนากับสะพานลอยริมชายหาด

ตอบตอบเมื่อ: Sun May 14, 2006 9:47 am    เรื่อง: ตอบโดยอ้างข้อความ

เขาว่าไรเหยอ Shocked
_________________
นักรบเหล็กกล้ากึ่งโจรทะเลทรายที่กลับกลายเป็นสิงห์
ขึ้นไปข้างบน
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
babyjjung
Project ONE Tester


เข้าร่วม: 28 Apr 2006
ตอบ: 349
ที่อยู่: ในใจเธอคนเดียวแม้เธอไม่ต้องการให้อยู่

ตอบตอบเมื่อ: Sun May 14, 2006 3:44 pm    เรื่อง: ตอบโดยอ้างข้อความ

มานคืออะไรเหรอ งง งะ เหนแล้วลายตาจังเลย
_________________
อยากลืมเธอ
ขึ้นไปข้างบน
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว MSN Messenger
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:   
Forum นี้ถูกล็อก คุณไม่สามารถตอบ หรือแก้ไขได้   หัวข้อนี้ถูกล็อก คุณไม่สามารถแก้ไข หรือตอบได้    เวบบอร์ด GAMEINDY -> แจ้งผลการทดสอบ Project ONE pre-alpha ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จาก 1

 
ไปที่:  
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
eXTReMe Tracker