ตาข่าย

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ตาข่าย
Monster5.gif
Level Health Exp Races
1 20 4
ปกติ/none
Atk MAtk Atk Range Hit
10~20 0~0 2
0
Def Def% MDef MDef%
0 0 0
0
Flee Move Atk Element Def Element
0 13 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop
Drop rare