<html> tags cannot be used outside of normal pages.

โล่กระแทก

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
(เปลี่ยนทางจาก อาชีพ/พาลาดิน/ทักษะ/โล่กระแทก)
Jump to navigationJump to search


ทักษะ

ทักษะทั่วไป

ทักษะสายศรัทธา

ทักษะสายกระบี่

ทักษะสายหอก

โล่กระแทก.gif โล่กระแทก
ระดับสูงสุด 5
รายละเอียด รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย

ต้องการ : MP 25 หน่วย และต้องใส่โล่ในช่องอาวุธรองระยะ : 2 ช่อง

ระยะร่าย : 0.3 วินาที

ระยะหลังใช้ : 15 วินาที

ความสามารถ : ใช้โล่โจมตีเพื่อให้ติดสถานะมึนและมีพลังโจมตี 50%

ระดับ 1 : ติดสถานะมึน 2 วินาที

ระดับ 2 : ติดสถานะมึน 3 วินาที

ระดับ 3 : ติดสถานะมึน 4 วินาที

ระดับ 4 : ติดสถานะมึน 5 วินาที

ระดับ 5 : ติดสถานะมึน 6 วินาที

ธาตุที่แสดงผล : ธาตุปกติ

ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้

(พลังโจมตีของทักษะนี้มาจากพลังโจมตีกายภาพ และพลังโจมตีเวทย์) ต้องการ ทักษะชำนาญการใช้โล่ ระดับ 3 ถึงจะเรียนทักษะนี้ได้