<html> tags cannot be used outside of normal pages.

แส้พันธนาการ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
(เปลี่ยนทางจาก อาชีพ/เทรเชอร์ฮันเตอร์/ทักษะ/แส้พันธนาการ)
Jump to navigationJump to search
พันธนาการ.gif พันธนาการ
ระดับสูงสุด 5
รายละเอียด จับเป้าหมายให้อยู่กับที่ (ใช้ความต้านทานมึนป้องกัน)

ระดับ 1 พลังโจมตี 20% จับนาน 5 วินาที

ระดับ 2 พลังโจมตี 30% จับนาน 7 วินาที

ระดับ 3 พลังโจมตี 40% จับนาน 9 วินาที

ระดับ 4 พลังโจมตี 50% จับนาน 11 วินาที

ระดับ 5 พลังโจมตี 60% จับนาน 13 วินาที