<html> tags cannot be used outside of normal pages.

เผยจุดอ่อน

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
(เปลี่ยนทางจาก อาชีพ/เทรเชอร์ฮันเตอร์/ทักษะ/เผยจุดอ่อน)
Jump to navigationJump to search


ทักษะ

ทักษะทั่วไป

ทักษะสายล่าสมบัติ

ทักษะสายปืนพก

ทักษะสายแส้

ทักษะสายมีด

ทักษะสายหน้าไม้

เผยจุดอ่อน.gif เผยจุดอ่อน
ระดับสูงสุด 5
รายละเอียด รูปแบบ : สาป 1 เป้าหมาย

ต้องการ : ใช้ MP 50ระยะ : 8 ช่องระยะใช้ : 1-5 วินาที

ระยะหลังใช้ : 20 วินาที

ความสามารถ : ทำให้เป้าหมายมีโอกาสโดนโป๊ะเชะมากขึ้น(สามารถสะสมจุดอ่อนได้)

ระดับ 1 : เพิ่มโอกาส 5% เปิดจุดอ่อน 3 จุดเป็นระยะเวลา 10 วินาที

ระดับ 2 : เพิ่มโอกาส 10% เปิดจุดอ่อน 6 จุด

ระดับ 3 : เพิ่มโอกาส 15% เปิดจุดอ่อน 9 จุด

ระดับ 4 : เพิ่มโอกาส 20% เปิดจุดอ่อน 12 จุด

ระดับ 5 : เพิ่มโอกาส 25% เปิดจุดอ่อน 15 จุด ต้องการ ทักษะมีดลมกรด ระดับ 3 ถึงจะเรียนทักษะนี้ได้