<html> tags cannot be used outside of normal pages.

อีเต้อเหล็กกล้า

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
ประเภท : ไอเทม/ใช้งาน/เควส/เงินโซล อีเต้อเหล็กกล้า
อีเต้อเหล็กกล้า.gif ราคา : 0 บิลล่า ราคา : 0 โซล ขาย : 0
น้ำหนัก : 60 ระดับที่ต้องการ : N พลังโจมตี : 0~0
พลังป้องกัน : 0+0 พลังป้องกันเ วทย์ :0+0 อัตราหลบหลีก : 0
อาชีพที่ใส่ได้ : atk speed:0 atk range : 0
รายละเอียด อีเต้อที่ทำจากเหล็กกล้าดูแล้วน่าใช้อย่างยิ่ง- เพิ่มประสบการณ์ที่ได้จากการขุด 5 %- ต้องการการงานระดับ 3 ขึ้นไป มีอายุการใช้งาน2ชม
หาได้จาก