<html> tags cannot be used outside of normal pages.

เรนเจอร์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
(เปลี่ยนทางจาก อาชีพเรนเจอร์)
Jump to navigationJump to search
อาชีพ

หากคุณชอบการผจญภัยคุณลองมาเป็นเรนเจอร์สิ

  • เรนเจอร์ คือ อาชีพนักผจญภัยที่ใช้อาวุธประเภท มีดสั้นและธนู
  • เรนเจอร์เป็นอาชีพที่พัฒนามาจากอาชีพคาเดท ผู้เล่นสามารถทำภารกิจเปลี่ยนอาชีพเป็นเรนเจอร์ได้ตั้งแต่ระดับ 15 ขึ้นไป แต่ผู้เล่นจะเป็นเรนเจอร์ได้อย่างสมบูรณ์เมื่อมีระดับ 21514
  • เรนเจอร์เป็นอาชีพที่สามารถโจมตีได้รวดเร็วด้วยมีดสั้นและสามารถโจมตีระยะไกลด้วยธนู"ความท้าทายคือลมหายใจ การผจญภัยคือเลือดทั้งกาย ความอันตรายคือชีวิตของข้า"


ทักษะ

ทักษะ

ทักษะทั่วไป

ทักษะสายมีดสั้น

ทักษะสายธนู

-อาชีพ-ทักษะเรนเจอร์.PNG