<html> tags cannot be used outside of normal pages.

วิธีการทำเควสพันธมิตร

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
  • ขั้นแรก ให้เพื่อนสร้างปาร์ตี้และอยู่ในปาร์ตี้เดียวกัน จากนั้นไปคุยกับผู้พันรอมเมล ที่สถานีรถไฟ เมืองเซาท์เทินฟอร์ท

พันธมิตร1.jpg


  • เมื่อมาถึงแล้วให้กดคุยกับ พันเอก รอมเมล เลือกหัวข้อ 'พันธมิตร' หลังจากเลือก "พันธมิตร" จะมีหัวข้อให้เลือก "จับมือพันธมิตร และ "ยกเลิกพันธมิตร"

พันธมิตร2.jpgพันธมิตร3.jpg


  • หลังจากนั้น ผู้พันรอมเมลจะบอกเงื่อนไขในการจับมือพันธมิตร อย่าลืมอ่านทำความเข้าใจก่อนตกลงนะคะ

พันธมิตร4.jpg


  • ตอนนี้ผู้พันรอมเมลจะแจ้งค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งพันธมิตรเป็นบิลล่า

พันธมิตร5.jpg


  • จากนั้น พันเอกรอมเมล จะให้เราทำภาระกิจร่วมกัน จะให้ไปยังพิกัดที่กำหนด เราสามารถตรวจสอบพิกัดตัวละครโดยพิมพ์ /where ในช่องสนทนาค่ะ

พันธมิตร6.jpg


  • เมื่อไปถึงพิกัดดังกล่าวแล้ว จะพบคำสั่งต่อไปของเควสคือ สำรวจพื้นที่ 3 พิกัดตามลำดับ ภายในกำหนดเวลา 1 นาที

พันธมิตร7.jpg


  • จุดสังเกต จะมีลักษณะกลมๆ ดังภาพ

พันธมิตร8.jpg - พันธมิตร9.jpg


  • เมื่อไปถึง จะมีคำสั่งให้ไปยังพิกัดต่อไป

พันธมิตร10.jpg


  • เมื่อสำรวจพื้นที่ครบทั้งหมด ก็เป็นอันจบเควสพันธมิตรแล้วค่ะ

พันธมิตร11.jpg


  • ในหน้าต่างข้อมูลสมาคม จะแสดงชื่อสมาคมที่เป็นพันธมิตรกับเพื่อนๆด้วยค่ะ

พันธมิตร12.jpg