<html> tags cannot be used outside of normal pages.

ระบบสนามฝึก

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
  • ระบบสนามฝึกวิหารลอยฟ้า(เทรนนิ่งกราวใหม่)เป็นสถานที่ฝึกผู้เล่นใหม่รู้วิธีการเล่น เทคนิคต่างๆ ของเกมส์อสุรา ด้วยจะมีNPCมาช่วยสอนเทคนิควิธีเล่นพร้อมรูปประกอบคำอธิบายให้เข้าใจง่าย อีกทั้งทำให้ผู้เล่นเลเวลสูงขึ้นอย่างรวดเร็วดังนี้
เมื่อเริ่มเกมส์ผู้เล่นจะเข้ามาสู่วิหารลอยฟ้าและพบnpcอควาเมทีสเพื่อเรียนรู้การใช้คำสั่งต่างๆ
  • Npcอควาเมทีส สอนวิธีการนั่ง การใช้คำสั่งต่างๆภายในเกมส์เช่น /where ใช้สำหรับบอกพิกัดของตัวละคร /hint ใช้สำหรับค้นหา /wikiใช้สำหรับลิงค์ไปเวปวิกิอสุราเป็นต้น
  • NPCเฮเลนจะสอนผู้เล่นเกี่ยวกับค่าสเตตัสและการอัพสเตตัส NPCซาฟีนา สอนเกี่ยวการใส่ชุดป้องกันต่างๆ และอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับชุดคำสั่งในเกมส์ Npc ชาร์มา สอนการใช้ไอเทมและการนำไอเทมไปไว้ในช่องคีย์ลัด
ห้องถัดไปจะพบกับวินเลี่ยมกับพ้องเพื่อนวุ้น
  • NPCวิลเลี่ยมจะสอนเกี่ยวกับเทคนิคการต่อสู้โดยใช้ปุ่มต่างๆและะต้องจัดการกันวุ้นเพื่อให้หญ้า8ชิ้นให้แก่วินเลี่ยม
  • Npcฟีโอเน่ และNpcอินทร์สอนให้รู้ถึงรายละเอียดของสกิลแบบต่างๆและการใช้สกิลชนิดต่าง
หลังจากใช้สกิลกันหน้ำใจแล้วก็จะพบกับแอนนา
  • NPC.แอนนาสอนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนไอเทม และการขายของNpc
ต่อมาก็จะพบกับเซ็ท ถ้าอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพต่างๆห้ามพลาด
  • NPC เซ็ท ชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพต่างๆและแผนผังสกิลต่างของอาชีพต่างๆ
และก็จะพบกับผองเพื่อน
  • NPC ลูบีลิน และเพื่อนๆ จะแนะนำถึงหน้าที่ของตัวละครต่างๆภายในเกมส์ ว่ามีหน้าที่อะไร ทำอะไรได้บ้าง
พอเสร็จสิ้นการฝึกก็จะสู่ตลาดเมืองเซาเทรินไชร์ พร้อมกับเลเวล11และไอเทมต่างๆที่ได้มาระหว่างฝึก
  • พอเสร็จสิ้นการฝึกก็ทางระบบก็จะส่งผู้เล่นมาสู่ตลาดเมืองเซาเทรินไชร์ เป็นเสร็จสิ้นการเข้าเทรนนิ่งกราวครับ

หมายเหตุ หากตัวละครใดตัวละครหนึ่งในไอดีได้ผ่านการฝึกจากเทรนนิ่งกราวไปแล้ว พอสร้างตัวละครใหม่ท่านสามารถยกเลิกการฝึกได้